Är en tåglösning mellan Kina och Nordeuropa ett alternativ för dig? På vår marknadsplats får du snabbt svar på detta då olika lösningar presenteras utifrån de specifika behov ditt företag har. 

Tåg mellan Kina och Nordeuropa en bra lösning för er som vill...

  • Ha kortare ledtider än sjötransporter
  • En god leveransprecision
  • Möjlighet till en billigare prislapp än vid sjöfrakt
 

Snabbare än sjövägen

Att frakta på järnväg mellan Kina och Europa har varit möjligt de senaste 15 åren, men det är först under de senaste åren som kapaciteten snabbt har ökat och börjat göra järnvägen till ett bra alternativ för att minska ledtiden.

Med tåg kan idag ledtiden vara så kort som 15-25 dagar vid en dörr-till-dörr leverans. Tåg är därför ett bra val mellan Kina och Nordeuropa om du eftersöker kort ledtid och god leveransprecision.

"Tåglösningen är särskilt relevant om din leverantör är baserad i centrala och norra Kina, där ledtiden på sjön lätt kan fördubblas."

 

Billigare än sjövägen

På grund av investeringar i infrastrukturen har priserna sjunkit relativt snabbt sedan de första tågen 2006. Priserna är 50-70% lägre idag än för bara fem år sedan och detta gör att järnvägstransport kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ till sjöfrakt, i alla fall till vissa delar av Europa.

 

"Att boka tåglösningar från Kina på marknadspriser är till din absoluta fördel då totala kapaciteten fortfarande är relativt liten. Då garanteras du betala rätt pris för att garanteras plats på det tåg du vill boka."

 

Ett grönare alternativ

Miljöpåverkan från ett tåg är högre än för de bästa och allra senaste fartygen, men för dörr-till-dörr-lösningar kan tåg fortfarande vara mer CO2-effektivt, beroende på tågets rutt till slutdestination.

De flesta tåg drivs av diesellokomotiv för säkerheten och för att ha tillräckligt med kraft för att klara av höga höjder och uppförsbackar. Dock läggs elektriska spår snabbt till för att kunna använda elektrisk kraft och ytterligare sänka föroreningarna från lok. Notera även att på grund av varje lands energimix varierar den totala föroreningen också när man använder elektriska lok.

Järnväg som fraktsätt inom Europa

Miljöexperterna är eniga om att tåg är det mest miljövänliga alternativet inom Europa. Satsningarna på området ökar i takt med att vi närmar oss 2030 och EU:s utsläppsmål där 30 procent av lastbilstransporterna över 300 kilometer ska gå över till järnväg och sjöfart.

Det största hindret för att lyckas nå målet är det faktum att större delen av godstrafiken i Europa fortfarande lastas på bil. Man tittar därför bland annat på att investera i längre och tyngre tåg,  bättre godsvagnar med lägre taravikt, bättre längdutnyttjande och högre lastförmåga. Allt för att få fler transportköpare att välja tåg framför lastbil och därmed minska den negativa påverkan vägtransporter har på miljön.

Tågtransporter är ett riktigt bra sätt att frakta gods på:

  • Det mest miljövänliga transportsättet inom Europa
  • Oftast billigare än att frakta med lastbil
  • Möjliggör större godsvolymer
  • Smidigt och går snabbt
  • Råder låg risk för skada eller försvinnande
  • I länder med sämre vägnät är tåg ett bra alternativ

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN