Halvera dina koldioxidutsläpp. Nu kan du medvetet välja de grönaste transportalternativen för din containerfrakt. Med vår senaste tjänst får du en tydlig överblick och en rankning av rutter med minst miljöpåverkan. 

Adnavem använder beräkningsmetoder som ger transportköparen möjlighet att se en rankning, utifrån miljöpåverkansperspektiv, av kommande transporter. Beräkningarna är baserade på individuella fartygs tidigare aktivitet så som GPS-positionering, rutt, lastningsgrad och hastighet. 

Anmäl dig till webinaret här

Beräkningen görs på hela kedjan, dörr-dörr inklusive kombinationen av landspecifika faktorer för kombinationer av land- och järnvägstransporter. Syftet är att ge transportköparen en möjlighet att välja det alternativ som har en historik av att påverka miljön minst, men som samtidigt ger godsägaren förväntad nivå på service och leveranssäkerhet. Transportköparen ska helt enkelt aktivt kunna boka hållbara transporter.

Flera källor för beräkning av utsläpp

Det aktivitetsbaserade tillvägagångssättet som Adnavem använder sig av beräknar alla tillgängliga transportalternativ för en sändning. Flera källor för nyckeldata används för att beräkna koldioxidutsläppen:

För sjöfrakt

Vi hämtar fartygsspecifika data på utsläpp från THETIS-MRV (EU, n.d.), som är från artikel 21 i EU-förordningen 2015/757* och som omfattar övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp för sjötransport. Vi kopplar ihop inhämtade data med fartygets tidigare rutter (AIS data) för beräkning av prognostiserade hamnanlöp. Avståndet mellan varje hamnanlöp är hämtat via Searoutes**, ett professionellt verktyg för ruttplanering till havs.

För landtransporter

För att mäta kilometeravstånd används Google Maps och för att mäta transportsträckan på järnväg används tågoperatörernas egna avståndstabeller. För järnvägstransporter gör vi skillnad på el och diesellok samt på energimixen som används per land.

ECTAs rekommenderade faktorer används där marknadsdata saknas. Tomtransporter är inkluderat i beräkningarna.

* https://mrv.emsa.europa.eu/#public/eumrv, **www.searoutes.com

loading ship

Adnavem hjälper dig ta kontroll över: 

  • Miljöpåverkan

  • Tidsplan 

  • Servicenivå

  • Kostnader


Missa inga uppdateringar från oss

På vår blogg delar vi med oss av våra tankar om hur vi tror att transport- och logistikbranschen kommer att förändras framöver. Vi håller ett öga på vad som sker internationellt och på hemmaplan. 
GÅ TILL BLOGGEN

Ring upp

+4631629999

24/7 SUPPORT

Vi utvecklas med dig