FOB - Ofta använt vid import från Asien

Det finns många sätt att dela upp sin transportkedja på; hamn-till-dörr, hamn-till-hamn och dörr-till-hamn.

Free on board (FOB) är en av de vanligaste handelsvillkoren vid importerar från utlandet. FOB är en hamn-till-dörr transport där leverantören i exportlandet ansvarar för alla lokala kostnader. Dock finns det risker med FOB som du bör känna till innan du gör din nästa bokning.

Vilka är fördelarna med att dela upp sin transportkedja?

FOB är det leveransvillkor som är mest använt bland svenska transportköpare för import från Asien. 

Nackdelen kan vara att man inte har insyn i de kostnader som läggs på produktpriset för att täcka in kostnaderna för transport till hamn samt utförtullning med mera. Leveransvillkoret FOB går endast att använda för sjötransport.

Vilka nackdelar finns det med att boka FOB?

Vid FOB överförs risken från köparen till säljaren när varorna lastas ombord fraktfartyget. Detta kan innebär risker då containrar oftast körs in i containerterminalen dagar före lastning på fartyget. I händelse av skador gör det det svårt att fastställa det exakta ögonblicket då skadan inträffade och identifiera den ansvariga parten eftersom containern i normala fall hålls stängd fram till ankomst och upphämtning. I

Hur bokar jag delar av en kedja på Adnavem?

Det är enkelt att boka transporter på Adnavem, så fort du har ett datum då ditt gods är redo att lastas kan du göra val utefter ditt leveransvillkor.

Vid FOB så exkluderar du de lokala delarna på origin från bokningen. Det enda som inte går att ha som valfritt är kostnader relaterade till sjöfrakten tex Origin THC dessa följer valet av rederi.

Adnavem gör en noggrann kontroll av alla leverantörer som finns med på marknadsplatsen. Denna kontroll hålls levande och bedöms på företagens ekonomiska status och performance.

När du bokar på Adnavem

  • Har du full transparens Du väljer själv de leverantörer som passar dig i din transportkedja.  Du vet vem som hanterar dina varor och när. Du kan enkelt se vad du betalar och till vem. 
  • Har du kontroll Du kan enkelt se när dina containers lämnar eller kommer till hamn. Du kan över tid optimera din transportkedja med hjälp av den data och den kunskap du samlar på dig. 
  • Betalar du mindre Då du inte behöver några mellanhänder betalar du inte för att någon annan administrerar din transport. Du betalar helt enkelt direkt till de parter som faktiskt hanterar ditt gods. 

    Testa Adnavem nu

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN