Leveransvillkor DPU - Delivered at Place Unloaded (med angiven ankomstplats)

Riskövergång: Risken övergår på köparen när godset levererats till angiven ankomstplats på destination (godset lossat).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnader fram till avtalad ankomstplats (godset lossat).
Ansvar: Säljer sköter exportförtullning, transportavtal och lastning/lossning.

Nytt för Incoterms 2020: Leveransvillkoret DPU (Deliverd at Place Unloaded) har bytt namn till DAT (Delivered at Terminal). Uppdateringen till DPU genomförs för att förtydliga vad leveransvillkoret DPU/DAT innebär gällande:

  • Att leveransplatsen under DPU/DAT inte enbart innefattar en terminal utan kan utgöras av vilken plats som helst
  • Att den huvudsakliga skillnaden mellan DPU/DAT och DAP var om avlämnandet innebar om säljaren hade lastat av varorna eller inte

Viktigt att notera om DPU Incoterms

Leveransvillkoret DPU innebär att köparen måste ange ankomstplats och tid för avlämning. Om köparen inte uppfyller sitt åtagande kan säljaren välja plats och tidpunkt för avlämnande.
Om säljarens inte kan ordna med lossning bör DAP istället användas framför Incoterm DPU. 

DPU tillhör Incoterms grupp 1 och kan alltså användas för alla transportsätt. 

DAT - Delivered at Terminal (med angiven ankomstterminal) Incoterms 2010

Riskövergång: Säljarens skyldigheter upphör när varorna är lossade på den angivna ankomstterminalen och därmed ställda till köparens disposition.
Kostnader:Säljaren står för kostnader fram till avtalad ankomstterminal, lossat på angiven terminal i destinationslandet.
Ansvar: Köparen ansvarar för transportavtal och exportklarering. Eventuell försäkring tecknas av säljaren.

Untitled design (4)

 

Läs mer och håll dig uppdaterad på vår blogg!

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN