Vi guidar dig igenom de viktigaste uppdateringarna i Incoterms 2020

Importerar eller exporterar du är det viktigt att du förstår regelverket som finns gällande leveranser mellan säljare och köpare inkluderat hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten. Här nedan får du en kort överblick om alla Incoterms och vad nytt som gäller för Incoterms 2020. 

 

Adnavem Webinar Banner


Incoterms 2020-1

 

Grupp 1 - Alla transportsätt

EXW / Ex Works (med angiven leveransplats)

Riskövergång: När godset ställs till köparens förfogande på angiven plats (ej lastat på fordon). Vanligtvis på säljarens fabrik eller lager.
Kostnaderna: Köparen står för samtliga kostnader.
Ansvar: Köparen ansvarar för allt.

Läs mer om EXW Incoterms här.

FCA – Free carrier (med angiven leveransplats)

Riskövergång: Säljarens skyldigheter upphör när varorna är placerade på den plats som är avtalad.
Kostnaderna: Säljaren står för kostnader fram till avtalad lastningsplats inklusive lastning av första transportmedel.
Ansvar: Köparen ansvarar för transportavtal och ska då det krävs exportklarera godset.

Nytt för Incoterms 2020: Transportören kan få instruktioner från köparen att utfärda ombord konossement (Onboard Bill of Lading), som säljaren ska presentera för köparen.

Läs mer om FCA Incoterms här.

CPT – Carriage Paid to (med angiven ankomstplats)

Riskövergång: När godset lämnats över till transportör (utsedd av säljaren).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram tills godset ankommit angiven plats på destination (godset ej lossat).
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transportavtal och lastning med.

Läs mer om CPT Incoterms här.

CIP – Carriage and Insurance paid to (med angiven ankomstplats)

Riskövergång: När godset lämnats över till transportör (utsedd av säljaren).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna (inklusive försäkring för köparens risk) tills att godset ankommit angiven destination (godset ej lossat).Om lossningskostnad är inkluderad i fraktkostnaden så skall säljaren stå för denna.
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transport- och försäkringsavtal och lastning. 

Nytt för Incoterms 2020: Köparen kan kräva en försäkring enligt Institute Cargo Clauses B eller A samt krigs och/eller strejkförsäkring, men får då själv stå för mellanskillnaden mot kostnaden av en C försäkring.

Läs mer om CIP Incoterms här.

DAP – Delivered at place (med angiven ankomstplats)

Riskövergång: Säljaren står för riskerna fram tills att godset levererats till angiven plats på destination (godset ej lossat).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram till leverans på angiven destination (godset ej lossat).
Ansvar:  Säljaren ansvarar för exportförtullning, transportavtal och lastning.

Läs mer om DAP Incoterms här.

DPU (tidigare DAT) – Delivery at place unloaded (Levererat angiven ankomstplats)

Riskövergång: Risken övergår på köparen när godset levererats till angiven ankomstplats på destination (godset lossat).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnader fram till avtalad ankomstplats (godset lossat).
Ansvar: Säljer sköter exportförtullning, transportavtal och lastning/lossning.

Nytt för Incoterms 2010: Tidigare DAT med angiven ankomstterminal. Uppdateringen till DPU bygger på att förtydliga dels att leveransplatsen under DAT inte enbart innefattar en terminal utan kan utgöras av vilken plats som helst, dels att den huvudsakliga skillnaden mellan DAT och DAP var om avlämnandet innebar om säljaren hade lastat av varorna eller inte.

Läs mer om DPU Incoterms här.

DDP – Delivery Duty Paid (med angiven ankomstplats)

Riskövergång: Säljaren står för risken tills godset nått angiven ankomstplats (godset ej lossat).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram till avtalad plats (godset ej lossat).
Ansvar: Säljaren sköter exportförtullning, införtullning i importland, transportavtal, lastning.

Läs mer DDP Incoterms här.


Grupp 2 - Endast sjöfrakt

FAS – Free alongside ship (med angiven inlastningshamn)

Riskövergång: Risken övergår på köparen när godset levererats på kaj (vid sidan av fartyget) i namngiven hamn.
Kostnaderna: Köparen står för kostnaderna till avtalad plats, lossat och placerat vid fartygets sida.
Ansvar: Köparen ansvarar för exportförtullning, transportavtal och lastning.

Läs mer om FAS Incoterms här.

FOB – Free on Board (med angiven inlastningshamn)

Riskövergång: Risken går över på köparen när godset är lastat ombord fatyget i avtalad inlastningshamn.
Kostnader: Säljaren står för kostnader fram tills dess att godset är lastat ombord på fartyget.
Ansvar: Säljaren exportklarerar godset.

Läs mer om FOB Incoterms här.

CFR Cost and Freight (med angiven ankomsthamn)

Riskövergång: Risken går över på köparen då godset lastats ombord på fartyget i avtalad inlastningshamn.
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram tills godset ankommit angiven destinationshamn. Om lossningskostnad är inkluderad i fraktkostnaden så skall säljaren stå för denna.
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transportavtal och lastning.

Läs mer om CFR Incoterms här.

CIF – Cost, insurance and freight (med angiven ankomsthamn)

Riskövergång: Risken övergår på köparen från och med att godset har lastats ombord på fartyget i avtalad inlastningshamnen.
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram till att godset har nått angiven destinationshamn. Om lossningskostnad är inkluderad i fraktkostnaden så skall säljaren stå för denna.
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transport- och försäkringsavtal och lastning. 
Läs mer om CIF Incoterms här.

Läs mer om Incoterms här!

Incoterms 2020 – International Chamber of Commerce (ICC)

All information om Incoterms du hittar på Adnavems hemsida utgår från ICC - det globala regelverket för handel. För mer information om Incoterms 2020 rekommenderar vi att du besöker ICC:s hemsida direkt. På deras hemsida kan du hitta kurser och gå utbildningar ledda av ICC-certfierade Incoterms 2020 kursledare och köpa den senaste publikationen av Incoterms. Här finns också en FAQ med vanliga frågor som deras Incoterms-experter tar emot.

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN