Vi guidar dig igenom de viktigaste uppdateringarna i Incoterms 2020

Importerar eller exporterar du är det viktigt att du förstår regelverket som finns gällande leveranser mellan säljare och köpare inkluderat hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten. Här nedan får du en kort överblick om alla Incoterms och vad nytt som gäller för Incoterms 2020. 

Vad är Incoterms?

Incoterms är en samling av världsomfattande försäljningsvillkor som används som ett globalt språk för alla typer av internationella affärer och transporter. De är godkända av länder, regeringar och rättsliga myndigheter runt om i hela världen och beskriver tydligt vem som ansvarar för godsen vid olika delar av transportkedjan är och när risken övergår från säljare till köpare.

Varför ska man använda Incoterms?

Incoterms används på grund av att det är ett internationellt erkänt regelverk som innebär lite till inget utrymme för misstolkning gällande ansvar, risk och kostnader kring transportkedjan som innebär att både säljare och köpare kan undvika onödiga och dyra missförstånd.

 

Adnavem Webinar Banner


Incoterms 2020-1

 

Grupp 1 - Alla transportsätt

EXW / Ex Works (med angiven leveransplats)

Riskövergång: Då säljaren ställt godsen till köparens förfogande på angiven plats (ej lastat på fordon). Till exempel: lastkajen vid säljarens fabrik eller lager.
Kostnaderna: Köparen tar hand om ALLA kostnader.
Ansvar: Köparen ansvarar för ALLT genom hela transportkedjan.

Läs mer om EXW Incoterms.

FCA – Free carrier (med angiven leveransplats)

Riskövergång: Då säljaren placerat varorna på angiven plats.
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram tills angiven lastningsplats (inklusive lastningen av första transportmedel).
Ansvar: Köparen ansvarar för transportavtal och för att exportklarera godset vid behov.

Nytt för Incoterms 2020: Transportören kan få instruktioner från köparen att utfärda ett så kallat: ”ombordkonossement” (Onboard Bill of Lading), som säljaren då sedan ska presentera för köparen.

Läs mer om FCA Incoterms.

CPT – Carriage Paid to (med angiven ankomstplats)

Riskövergång: Då säljaren lämnat över godset till en transportör de själva utsett.
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram tills att godset anlänt till angiven plats på destination (godset ej lossat).
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transportavtal såväl som lastning.

Läs mer om CPT Incoterms.

CIP – Carriage and Insurance paid to (med angiven ankomstplats)

Riskövergång: Då säljaren lämnat över godset till en transportör de själva utsett.
Kostnaderna: Säljaren står för alla kostnader (inklusive försäkring för köparens risk) fram till att godset anlänt till angiven destination (godset ej lossat). Om lossningskostnader inkluderas i fraktkostnaden så ska säljaren även stå för dem.
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transport- och försäkringsavtal såväl som lastning.

Nytt för Incoterms 2020: Köparen kan kräva en försäkring enligt Institute Cargo Clauses B eller A samt krigs och/eller strejkförsäkring. Vid dessa tillfällen måste dock köparen själv stå för mellanskillnaden mot kostnaden av en C-försäkring.

Läs mer om CIP Incoterms.

DAP – Delivered at place (med angiven ankomstplats)

Riskövergång: Då säljaren levererat godsen till angiven plats på destination (godset ej lossat).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram till godsen levererats till angiven destination (godset ej lossat).
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transportavtal och lastning.

Läs mer om DAP Incoterms.

DPU (tidigare DAT) – Delivery at place unloaded (Levererat angiven ankomstplats)

Riskövergång: Då säljaren levererat godsen till angiven plats på destination (godset lossat).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnader fram till avtalad ankomstplats (godset lossat).
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transportavtal och lastning/lossning.

Nytt för Incoterms 2010: Namnbytet till DPU, tidigare DAT med angiven ankomstterminal, har genomförts för att förtydliga två saker:

- Att leveransplatsen under DAT inte enbart innefattar en terminal utan kan utgöras av vilken plats som helst

- Att den huvudsakliga skillnaden mellan DAT och DAP var om avlämnandet innebar om säljaren hade lastat av varorna eller inte

Läs mer om DPU Incoterms.

DDP – Delivery Duty Paid (med angiven ankomstplats)

Riskövergång: Då säljaren levererat godset till angiven ankomstplats (godset ej lossat).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram till angiven ankomstplats (godset ej lossat).
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, införtullning i importland, transportavtal såväl som lastning.

Läs mer om DDP Incoterms.


Grupp 2 - Endast sjöfrakt

FAS – Free alongside ship (med angiven inlastningshamn)

Riskövergång: Då säljaren levererat godset på kaj (vid sidan av fartyget) i angiven hamn.
Kostnaderna: Köparen står för kostnaderna gällande transport till angiven plats, samt lossning och placering vid fartygets sida.
Ansvar: Köparen ansvarar för exportförtullning, transportavtal och lastning.

Läs mer om FAS Incoterms.

FOB – Free on Board (med angiven inlastningshamn)

Riskövergång: Då säljaren lastat ombord godset på fartyget i angiven inlastningshamn.
Kostnader: Säljaren står för kostnader fram tills dess att godset har lastats ombord på fartyget.
Ansvar: Säljaren ansvarar för att exportklarera godset.

Läs mer om FOB Incoterms.

CFR Cost and Freight (med angiven ankomsthamn)

Riskövergång: Då säljaren lastat ombord godset på fartyget i angiven inlastningshamn.
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram tills godset anlänt till angiven destinationshamn. Om lossningskostnader inkluderas i fraktkostnaden står säljaren för dem.
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transportavtal och lastning.

Läs mer om CFR Incoterms.

CIF – Cost, insurance and freight (med angiven ankomsthamn)

Riskövergång: Då säljaren lastat ombord godset på fartyget i angiven inlastningshamn.
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram till att godset har nått angiven destinationshamn. Om lossningskostnader inkluderas i fraktkostnaden ska säljaren stå för dem.
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transport- och försäkringsavtal samt lastning.

Läs mer om CIF Incoterms.

Läs mer om Incoterms här!

Incoterms 2020 – International Chamber of Commerce (ICC)

All information om Incoterms du hittar på Adnavems hemsida utgår från ICC - det globala regelverket för handel. För mer information om Incoterms 2020 rekommenderar vi att du besöker ICC:s hemsida direkt. På deras hemsida kan du hitta kurser och gå utbildningar ledda av ICC-certfierade Incoterms 2020 kursledare och köpa den senaste publikationen av Incoterms. Här finns också en FAQ med vanliga frågor som deras Incoterms-experter tar emot.

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN