Vad innebär hållbara frakter & miljötransporter?

Med miljötransport kan ni halvera era koldioxidutsläpp. Välj aktivt de grönaste transportalternativen för er containerfrakt. Få en tydlig överblick och en rankning av de rutter och transportmedel med minst miljöpåverkan. 

Med beräkningsmetoder som ger transportköpare möjlighet att se en rankning, utifrån miljöpåverkansperspektiv, av kommande transporter går det att göra aktiva val innan godset lämnar fabriken. 

Beräkningarna är baserade på individuella transportmedels tidigare aktivitet så som GPS-positionering, rutt, lastningsgrad och hastighet. Beräkningen görs på hela kedjan, dörr-till-dörr inklusive kombinationen av landspecifika faktorer för kombinationer av land- och järnvägstransporter. Syftet är att ge transportköparen en möjlighet att välja det grönaste transportalternativet som har en historik av att påverka miljön minst, men som samtidigt ger godsägaren förväntad nivå på service och leveranssäkerhet. Transportköparen ska helt enkelt aktivt kunna boka hållbara transporter.

Adnavem Webinar Banner

Hur beräknas koldioxidutsläppen?

Det aktivitetsbaserade tillvägagångssättet som används beräknar alla tillgängliga transportalternativ för en sändning. Flera källor för nyckeldata används för att beräkna koldioxidutsläppen:

För sjöfrakt

Fartygsspecifika data hämtas på utsläpp från THETIS-MRV (EU, n.d.), som är från artikel 21 i EU-förordningen 2015/757 och som omfattar övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp för sjötransport. Vi kopplar ihop inhämtade data med fartygets tidigare rutter (AIS data) för beräkning av prognostiserade hamnanlöp. Avståndet mellan varje hamnanlöp är hämtat via Searoutes, ett professionellt verktyg för ruttplanering till havs.

För landtransporter

För att mäta kilometeravstånd används Google Maps och för att mäta transportsträckan på järnväg används tågoperatörernas egna avståndstabeller. För järnvägstransporter gör vi skillnad på el och diesellok samt på energimixen som används per land.

ECTAs rekommenderade faktorer används där marknadsdata saknas. Tomtransporter är inkluderat i beräkningarna.

Ny teknik gynnar hållbar frakt

En av vår tids största utmaningar är miljöfrågan. Hela världen kämpar tillsammans för hitta svaren och dra sitt strå till stacken för att minimera sin miljöpåverkan.

Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten, både i Sverige och världen, och fraktbranschen står för den stor del av den. Teknologin för elektriska lastbilar och andra transportmedel blir bättre för varje dag som går, men transportbranschen är fortfarande beroende av fossila bränslen för att kunna bemöta den efterfrågan som finns.

Vilken är den mest hållbara fraktmetoden?

Alla transportmetoder är inte jämlika. Medan flygtransport är en av de snabbaste metoderna, så är det även den minst miljövänliga. 

Det bästa alternativet när du bokar hållbar frakt via Adnavem är att i så stor omsträckning som möjligt använda dig av sjöfrakt. Skepp innehar nämligen lägst gram av avgaser per ton last bland alla fraktmetoder.

I väntan på en teknik som kommer att revolutionera marknaden och dra ned på transportbranschens miljöpåverkan så är ditt bästa alternativ att välja miljötransporter och gröna transporter.Skepp som fraktar gröna transporter

Ta kontrollen med Adnavem:

 • Miljöpåverkan

  "Många bäckar små...". Vi behöver alla dra vårt strå till stacken för att göra världen till en bättre plats, både för oss själva och för framtida generationer. Med Adnavem kan du sortera fraktkedjor efter de grönaste transporterna och beställa miljötransport som halverar din nuvarande miljöpåverkan.
 • Servicenivå

  Vilket fraktbolag är det mest pålitliga? Vi har data för att se vilka fraktbolag som har minst förseningar och icke-genomförda leveranser. Denna data är nu tillgänglig för dig via Adnavem så du alltid kan välja det säkraste alternativet av fraktbolag.  

 • Tidsplan

  Med Adnavem kan du ta kontroll över din tidsplan och se till att allting kommer fram i tid. Sortera efter snabbast transport såväl som mest pålitliga fraktbolag så kan du se till att dina gods anländer så snabbt som möjligt, med minsta risk för förseningar.
 • Kostnader

  Adnavem sammanför dig som transportköpare direkt med fraktbolagen så du slipper krångla med en massa mellanhänder. Detta blir i slutändan både billigare för dig som köpare och för säljaren. 

 

Ladda ner Guide

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN