FOB - Incoterms 2020

Riskövergång: Risken går över på köparen när godset är lastat ombord fartyget i avtalad inlastningshamn.
Kostnader: Säljaren står för kostnader fram tills dess att godset är lastat ombord på fartyget.
Ansvar: Säljaren exportklarerar godset.

Untitled design (4)

Vad betyder FOB?

FOB är en förkortning för "Free on Board", "Fritt ombord" på svenska, och är en vanligt förekommande akronym inom logistik. Vissa källor påstår att Incoterm FOB också kan stå för "Freight on Board". Detta är inte fallet. Termen "Freight on Board" omnämns inte i någon version av de officiella Incoterms enligt icc.se och bör därmed uteslutas helt för att undvika förvirring eller oklarheter.

 

Viktigt att notera om FOB Incoterm

Leveransvillkoret FOB tillhör Incoterms grupp 2 och kan således endast användas vid sjötransport. Köparen vid FOB transport måste i god tid bistå säljaren med uppgifter så att denne kan lasta ombord godset, samt deklarera varorna för export.

Notera: den enda giltiga termen för FOB transport ska vara enligt följande format:

FOB (säljarens hamn)
Ex: "FOB Rotterdam".

 

FOB frakt är EJ lämplig vid containertransport

FOB är ett vanligt förekommande Incoterm, framförallt vid import från Kina. Dock avråder ICC från att använda leveransvillkoret vid just containertransport. Vid FOB frakt överförs risken nämligen från köparen till säljaren när varorna lastas ombord fraktfartyget (se bild nedan). Detta kan innebära risker då containrar oftast körs in i containerterminalen dagar före lastning på fartyget. I händelse av skador gör detta det svårt att fastställa det exakta ögonblicket då skadan inträffade och identifiera den ansvariga parten eftersom containern i normala fall hålls stängd fram till ankomst och upphämtning. FCA är därför att föredra framför FOB.

 

Läs vårt blogginlägg om hur du hittar de bästa FOB-priserna online här!

 

 


Vill du söka, jämföra och boka nästa import online?
Kontakta Kristina, Andreas eller Torge så hjälper de dig.

Untitled design (3)

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN