FCA Incoterms - Free Carrier
(med angiven leveransplats)

 

Riskövergång: Säljarens skyldigheter upphör när varorna är placerade på den plats och vid den tidpunkt som är avtalad.
Kostnaderna: Säljaren står för kostnader fram till avtalad lastningsplats inklusive lastning av första transportmedel.
Ansvar: Köparen ansvarar för transportavtal och ska då det krävs exportklarera godset.

 

Nytt för FCA Incoterms 2020Transportören kan få instruktioner från köparen att utfärda ombord konossement (Onboard Bill of Lading), som säljaren ska presentera för köparen.

Kontakta Adnavem vid frågor om Free Carrier Incoterms.

Incoterms 2020 | Adnavem

Viktigt att notera om FCA Incoterms

Det ligger på köparen att ordna samt stå för kostnaderna från avtalad plats för överlämning. Säljaren ska få den information som krävs från köparen för att kunna genomföra exportklarering och säkerhetsklarering av varorna. 

FCA tillhör Incoterms grupp 1 och kan alltså användas för alla transportsätt. Eventuell försäkring tecknas av köparen.

 

Vad skulle det kosta för er att importera med FCA från exempelvis Kina? 

 

 

Testa och sök gratis:

SÖK PRIS & ROUTE

 

Hur skiljer sig leveransvillkoret FCA mot EXW?

På papper är leveransvillkoret FCA och EXW väldigt lika varandra och i många fall kan det vara svårt att förstå skillnaden mellan dem. 

EXW, eller "fritt fabrik" som det även kallas, är en av de mest grundläggande leveransvillkoren. Säljarens skyldighet ligger på att de måste göra varorna tillgängliga vid sin fabrik eller lager så köparen kan hämta upp dem. Detta betyder med andra ord att samtliga kostnader och risker ligger hos köparen redan innan godset är lastat eller har påbörjat sin transport. 

Leveransvillkoret FCA, även kallat "fritt lastat", är egentligen bara ett steg längre. Istället för att bara ansvara för att göra varorna tillgängliga vid sin fabrik eller lager, så står säljaren för kostnaderna och riskerna fram tills dess att godset levererats till köparens angivna fraktare och plats. Detta innebär i praktiken att säljaren ansvarar för exporttransport till fraktaren samt tullklarering av godset, medan köparen ansvarar för resterande moment, kostnader och risker.

För att sammanfatta; överlämning av ansvar vid Ex Work sker på angiven plats redan innan någon typ av lastning eller transport påbörjats, vid Free Carrier ansvarar säljaren för processen fram tills att första lastningen genomförts.

 

Läs mer om nya incoterms här och håll dig uppdaterad på vår blogg!

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN