FAS Incoterm - Free Alongside Ship (med angiven inlastningshamn)

Riskövergång: Risken övergår till köparen när godset placerats vid sidan av fartyget i den angivna inlastningshamnen.
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram tills dess att godset placerats vid sidan av fartyget i den angivna inlastningshamnen.
Ansvar: Säljaren måste placera godset vid sidan av fartyget med komplett dokumentation för exportförtullning. Köparen ansvarar för exportförtullningen, transportavtal och lastning.

Kontakta Adnavem vid frågor om FAS (Free Alongside Ship)

 

Viktigt att notera om leveransvillkor FAS

FAS tillhör Incoterms grupp 2 och kan alltså endast användas vid sjötransport.

Köparen har ett ansvar att bistå säljaren med uppgifter i god tid så att säljaren kan fullgöra sina åtaganden att lossa godset på rätt plats samt exportklarera det.

Eventuell försäkring tecknas av köparen vid leveransvillkoret FAS.

 

Untitled design (4)

 

Incoterm FAS - Fördelar och nackdelar

FAS (Free Alongside Ship) passar enbart att använda när säljaren kan placera godsen vid fartygets sida, antingen på kaj eller pråm. FAS bör inte användas för att transportera containers, varken FCL eller LCL, eftersom godsen vanligtvis levereras av säljaren direkt till transportören vid en förbindelseplats i inlandet såsom ett containerområde eller containerfraktstation.

 

Säljare - Fördelar och nackdelar 

 

Fördelar: FAS ger säljaren fördelen att de helt enkelt bara behöver placera godsen vid sidan om fartyget som ska frakta det. 

 

Nackdelar: Den potentiella nackdelen för säljaren är att på det specifika datumet då de planerat avlämna godsen vid sidan av skeppet, så kan det visa sig att skeppet ännu inte anlänt. Detta kan bero på att fartygets kajplats kanske försenats på grund av mycket trafik vid lastkajen eller att fartyget helt enkelt blivit försenat på grund av dåligt väder. Hur som helst, fram tills dess att fartyget är på plats för att godsen ska vara "vid sidan av fartyget" så kvarstår ansvaret hos säljaren.

En annan nackdel för säljaren är att såvida inte båda parter är överens om att säljaren ges transportdokument, vanligtvis fraktsedeln, så behöver säljaren hjälpa köparen att införskaffa transportdokumenten. Så om allt säljaren får är ett kvitto från en fartygsrepresentant/-befäl, så behöver säljaren använda det som en fraktsedel för att ge köparen.

 

Köpare - Fördelar och nackdelar

 

Fördelar: Fördelen med FAS för köparen är att det möjliggör ett fartyg att lasta varorna på och är i kontroll från och med då. Köparen behöver se till att fartyget har möjlighet och kapacitet att lasta godsen från en kaj eller pråm, eller att passande lyftutrustning finns tillgänglig. Både kostnaden och ansvaret för lastningen ligger på köparen.

En ytterligare fördel med FAS är att om köparen behöver ytterligare dokument, såsom ett ursprungscertifikat, så måste säljaren hjälpa köparen, på köparens begäran, risk och kostnad, att införskaffa detta. Det kan annars uppstå problem om den utfärdande myndigheten i säljarens land enbart visar ett registrerat företag i det landet som exportör/avlastaren/avsändare eftersom säljaren är enbart exportör, men inte avlastare/avsändare.

 

När bör FAS användas?

Leveransvillkoret FAS bör enbart användas för situationer där köparen har direkt åtkomst till fartyget för att lasta på godsen, till exempel bulklaster eller icke-containergods.

För containergods bör istället leveransvillkoret FCA användas.

 

Boka Nu!

 

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN