DAP Incoterms - Delivered At Place (med angiven ankomstplats)

Riskövergång: Säljaren står för riskerna fram tills att godset levererats till angiven plats på destination (godset ej lossat).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram till leverans på angiven destination (godset ej lossat).
Ansvar:  Säljaren ansvarar för exportförtullning, transportavtal och lastning.

Kontakta Adnavem vid frågor om delivery DAP incoterms.

 

Viktigt att notera om leveransvillkor DAP

DAP tillhör Incoterms grupp 1 och kan alltså användas för alla transportsätt.
Vid användning av leveransvillkor DAP (Delivered at Place) ansvarar köparen för inklarering vilket innebär att säljaren måste vara vaksam på att köparen kan fullgöra sitt åtagande.

Eventuell försäkring tecknas av säljaren vid DAP delivery.

 

Untitled design (4)

Vad är skillnaden på leveransvillkoret DAP och DPU?

2010 introducerades leveransvillkoren DAP och DAT tillsammans på marknaden som då ersatte den äldre versionen DEQ. 2020 byttes namnet för DAT till DPU för att delvis specificera att leveransplatsen inte enbart kunde vara en terminal utan kunde utgöra vilken plats som helst, men också för att tydliggöra den huvudsakliga skillnaden mellan DAT/DPU och DAP (Delivery at Place) var om avlämnandet innebar om säljaren hade lastat av varorna eller inte.

DPU står för "Delivered at place unloaded" och det finns egentligen bara en väsentlig skillnad mellan DPU och DAP. För DPU så anses godsen vara levererade när de lastats av vid avtalad plats, medan för DAP så anses godsen vara levererade när de ställts till köparens förfogande. Förutom det är ansvaret för DPU exakt desamma som för DAP.

 

Vad är skillnaden på leveransvillkoret DAP och DDP?

DDP står för "Delivered Duty Paid" och innebär komplett ansvar gällande kostnader, risker och ansvar från början till slut av transportkedjan för säljaren. 

Precis som för DAP så åtar sig säljaren i ett DDP-avtal alla risker och kostnader av att leverera godsen till en specifik plats i importlandet. Med DAP huruvida så är det köparen, inte säljaren, som ansvarar för kostnaderna och skatterna för importklareringen.

 

När bör DAP användas istället för DDP?

  • Om det inte finns några tullar mellan ursprungslandet och mottagarlandet, till exempel inom EU, då det inte finns något behov av att klarera varorna för import, och då måste alltså incoterm DAP användas istället för DDP.

  • När säljaren inte har möjlighet att ordna med importklarering eller en representant som kan göra det åt dem, i sådana fall ska DAP användas istället för DDP.

 

Vad skulle det kosta för er att importera med DAP från ex. Kina? 

 

Testa och sök gratis:

SÖK PRIS & ROUTE

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN