Vad är dörr till dörr transport?

Dörr till dörr transport, eller dörr till dörr leverans, är en förvirrande term inom logistikindustrin som i huvudsak syftar till att ett gods fraktas från säljarens fabrik/varuhus till en leveranspunkt, med andra ord: slutkunden. Men dörr till dörr transport kan också syfta till en komplett transportkedja som sträcker sig från säljarens upphämtningsplats till köparens fabrik/varuhus. 

Det vanligaste sättet att transportera FCL- och LCL-containrar har traditionellt varit antingen “dörr till hamn”- eller “hamn till hamn”-transporter, medan “dörr till dörr” var reserverat för kurir-/paketservice. Under de senaste åren inom den internationella transportindustrin har detta dock ändrats, och dörr till dörr leverans har nu blivit ett valbart alternativ även vid internationella FCL- och LCL-containerfrakter.

Fördelar med EXW vid dörr till dörr leverans

Det leveransvillkor som främst används vid dörr till dörr leveranser är Ex Works (EXW) som innebär att köparen kontrollerar hela processen. Köparen står alltså för alla kostnader, ansvar och risker i samband med leveransen.

Den främsta fördelen med leveransvillkoret Ex Works är att ni får full kontroll över hela transportkedjan och kostnaderna från början till slut. Dörr till dörr transport används vid både större godsleveranser mellan företag, såväl som för mindre leveranser mellan företag och privatpersoner.

Dörr till dörr transport kan se ut flera olika sätt där ni själva bestämmer om ett enskilt fraktbolag ska ta hand om hela transportkedjan, eller flera fraktbolag är involverade i processen. Man kan använda sig av alla typer av transporter (sjö, flyg, tåg, bil) eller en kombination av dem.

Så bokar ni dörr till dörr transporter på Adnavem

Med Adnavem har ni möjlighet att boka och skräddarsy dörr till dörr transport efter era förutsättningar och behov.  Skriv helt enkelt in säljarens och er adress, datum när godset är klart för upphämtning, och detaljer över lasten så får ni tusentals olika alternativ och förslag på möjliga transportkedjor. Ni kan sortera transportkedjorna efter pris, hastighet, pålitlighet för fraktbolagen och miljöpåverkan och välja fritt bland leveransvillkoren efter det som passar era behov och situation bäst. Transportkedjorna kan sedan anpassas och justeras för att matcha era behov där ni själva väljer de fraktbolag och transportmedel som ska användas.

 

Fördelar med att boka dörr till dörr transport på Adnavem

Att manuellt planera en dörr till dörr leverans kan vara en komplex process, speciellt när det gäller internationella, intermodala transporter mellan olika världsdelar. Innan den digitala eran var det här speditörer spelade en viktig roll. Speditören samordnar kontakter och hanterar fraktdokument samt håller transportköparen uppdaterad om transporten.

Med Adnavem slipper ni kostsamma mellanled och har tillgång direkt till leverantörerna som hanterar godset. Resultatet bli en smidig dörr till dörr leverans där ni har full kontroll över hela processen:

 • Sparar tid

  Dörr till dörr leverans sparar tid, i detta fall: er tid. Istället för att behöva detaljstyra vartenda delmoment i transportkedjan kan ni snabbt och smidigt hitta en lösning baserad på dina behov och önskemål med de bästa fraktbolagen på Adnavem.
 • Sparar energi

  Det finns så många olika steg inom transportlogistik där det är enkelt att missa eller förbise något av dem. Detta kan i sin tur kan leda till förseningar och ytterligare transportkostnader. På Adnavem får ni förslag på tusentals olika transportkedjor som ni snabbt och enkelt kan anpassa för att matcha era förutsättningar och rådande omständigheter.
 • Full kontroll

  På Adnavem tar ni kontrollen över transportkedjan på flera nivåer. Först och främst slipper ni dyra mellanhänder och kommunicerar och planerar direkt med fraktbolagen. Kortare kommunikationsvägar betyder snabbare uppdateringar om transporten vilket gör att ni får möjlighet att planera och kan agera proaktivt mot era kunder. 
 • Transparens

  Då ni alltid har tillgång till ett stort antal leverantörer och transportvägar ser ni direkt de snabbaste vägarna och kan jämföra de med de billigaste och grönaste alternativen. Ni får tillgång till data som gör att ni kan optimera era leveranskedjor. Transportpriser fluktuerar över året på grund av efterfrågan och tillgång, detta gör att planering sparar pengar. På Adnavem hittar ni alla prisvariationer och kan planera och boka transporter därefter. 

Boka dörr till dörr transport med Adnavem

Testa Adnavem idag och upptäck hur snabbt och lätt det kan vara att boka dörr till dörr transporter. Att använda Adnavem är helt kostnadsfritt för dig som transportköpare. Har ni frågor och funderingar kring dörr till dörr transporter, undrar vad skillnaden är mellan en speditör och Adnavem, eller vill veta mer om fördelarna med sjöfrakt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Boka Nu!

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN