CIF - Incoterm 2020

Riskövergång: Risken övergår på köparen från och med att godset har lastats ombord på fartyget i avtalad inlastningshamnen.
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram till att godset har nått angiven destinationshamn. Om lossningskostnad är inkluderad i fraktkostnaden så skall säljaren stå för denna.
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transport- och försäkringsavtal och lastning. 

Kontakta Adnavem vid frågor om CIF Incoterms.

 

Viktigt att notera om CIF Incoterms

CIF tillhör Incoterms grupp 2 och kan alltså endast användas vid sjötransport. Eventuell försäkring tecknas av köparen. 

Säljaren måste försäkra godset på egen bekostnad till köparens förmån till lägst Institute Cargo Clauses C. Försäkringen skall täcka CIF värdet +10%. Om köparen kräver en försäkring enligt Institute Cargo Clauses B eller A samt krigs och/eller strejkförsäkring, får hen själv stå för mellanskillnaden mot kostnaden av en C-försäkring.

 

CIF Incoterm är INTE lämpligt för containerfrakt

Risköverföringspunkten vid användning av CIF är inte samma som kostnadsöverföringspunkten (se bild nedan). Med CIF överförs risken när varorna lastas ombord på fartyget i exportlandet. ICC menar därför att CIF är olämpligt för containergods, som vanligtvis körs in till hamnen dagar före lastning. Detta skapar en gråzon där lasten kan bli skadad. Då containern allt som oftast hålls stängd fram till destination är det nästintill omöjligt att veta när varorna skadats. När du hanterar containerfrakt är CIP det rekommenderade alternativet till CIF.

Untitled design (4)

Har du frågor eller funderingar?

KONTAKTA OSS

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN