CFR Incoterm - Cost and Freight (med angiven ankomsthamn)

Riskövergång: Risken går över på köparen då godset lastats ombord på fartyget i avtalad inlastningshamn.
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna fram tills godset ankommit angiven destinationshamn. Om lossningskostnad är inkluderad i fraktkostnaden så skall säljaren stå för denna.
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transportavtal och lastning.

Kontakta Adnavem vid frågor om CFR incoterms.

 

Viktigt att notera om leveransvillkoret CFR 

CFR tillhör Incoterms grupp 2 och kan alltså endast användas vid sjötransport.
Eventuell försäkring tecknas av köparen. 

 

Ej lämpligt för containerfrakt
Till skillnad från många av de andra leveransvillkoren skiljer sig risköverföringspunkten för CFR från kostnadsöverföringspunkten (se bild nedan). ICC råder därför att CFR endast ska användas i situationer där säljaren har direkt tillgång till fartyget, såsom bulkfrakt där varor lastas direkt på fartyget istället för att lämnas av i en container vid en terminal före lastning.  

Untitled design (4)

Skillnaden mellan CFR och CIF

CFR är nästan identisk till CIF. Incotermen CFR kräver att säljaren arrangerar för transporten av godsen till sjöss till avtalad hamn. I detta inkluderas kostnaden av transporten men exkluderar införskaffning av försäkring. Med Incoterm CFR är försäkring alltså valfritt.

Den enda skillnaden mellan Incoterm CFR och CIF är att med CIF har säljaren en skyldighet att teckna en försäkring med överenskommen summa, minimum godsets värde, för att skydda mot skada och förstöring.

Vedertagen praxis är att CFR bör väljas framför CIF om köparen har möjlighet att införskaffa bättre eller en mer prisvärd försäkring och vice versa.

 

Skillnaden mellan CFR och CIP

Den stora skillnaden mellan CFR (Cost and Freight) och CIP (Carriage and Insurance) är att CFR enbart kan användas vid sjö- och inlandsvattentransport medan CIP kan användas för alla typer av transportmedel. 

Precis som vid CIF så har säljaren även vid CIP en skyldighet att teckna en försäkring efter överenskommen summa, minimum godsets värde, för att täcka potentiella skador och/eller förstöring. 

 

När du bokar frakt med CFR på Adnavem, ser du enkelt vilka kostnader som hamnar på säljaren respektive köparen.

Testa att boka

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN