CIP - Incoterms 2020

Riskövergång: När godset lämnats över till transportör (utsedd av säljaren).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna (inklusive försäkring för köparens risk) tills att godset ankommit angiven destination (godset ej lossat). Om lossningskostnad är inkluderad i fraktkostnaden så skall säljaren stå för denna.
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transport- och försäkringsavtal och lastning.

 

Nytt för Incoterms 2020Köparen kan kräva en försäkring enligt Institute Cargo Clauses B eller A samt krigs och/eller strejkförsäkring, men får då själv stå för mellanskillnaden mot kostnaden av en C försäkring.

 

Untitled design (4)

CIP - Incoterms 2010 - Hur det skiljer sig mot CIP 2020

Riskövergång: När godset lämnats över till transportör (utsedd av säljaren).
Kostnaderna: Säljaren står för kostnaderna tills att godset ankommit angiven destination (godset ej lossat). Om lossningskostnad är inkluderad i fraktkostnaden så skall säljaren stå för denna.
Ansvar: Säljaren ansvarar för exportförtullning, transport- och försäkringsavtal och lastning. 
Godset ska försökras till köparens förmån till lägst Institute Cargo Clauses C. Försäkringen skall täcka CIF värdet +10%. Köparen har rätt att kräva en försäkring enligt Institute Cargo Clauses B eller A samt krigs och/eller strejkförsäkring. Vid sådant krav får köparen själv stå för mellanskillnaden m
ot kostnaden av en C-försäkring.

 

Viktigt att notera om CIP Incoterms

CIP tillhör Incoterms grupp 1 och kan alltså användas för alla transportsätt. Försäkring måste tecknas av säljaren på egen bekostnad (för köparens risk) till lägst Institute Cargo Clauses A. Försäkringen ska täcka CIF-värdet +10%. 

Läs mer om försäkringsvillkor och transportförsäkran här; www.icc.se.

 

Vad skulle det kosta för er att importera med CIP 2020 från exempelvis Kina? 

 

 

Testa gratis:

SÖK PRIS & ROUTE

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN