På en objektiv marknadsplats får ni tillgång till logistikleverantörer direkt utan mellanhänder. Uppdaterade marknadspriser och realtidsdata presenteras för att hjälpa er göra de val som passar era behov. Hitta det snabbaste alternativet och få beräknat pris direkt från leverantörerna i kedjan.  

Upptäck nya alternativ

Kanske är den snabbaste rutten inte den ni normalt bokar. Då marknadsplatsen är helt oberoende och visar de alternativ som är baserade på era behov kan det visa sig att den rutten ni normalt tar inte alls är snabbast. Eller billigast för den delen. Informationen ni får att förhålla er till ger även möjligheten att avväga risk mot kostnad och ledtid. Ni ser direkt om en sträcka är för optimistisk och i verkligheten eventuellt inte är möjliga på grund av för kort beräknad tid i omlastningshamn.

Kraft att agera utefter rådande omständigheter

Världsmarknaden är i ständig rörelse. Därför är det extra viktigt att ni som transportköpare har tillgång till aktuell information och data för att kunna planera transporter utefter rådande marknadsläge.

Önskar ni att boka på den snabbaste rutten, vilket oftast innebär hög efterfrågan, är det förmodligen bäst att boka på spotpriser då dessa återspeglar den mest korrekta bilden över läget just nu.

Sjöfrakt och dess priser är helt driven av tillgång och efterfrågan.  

"Sjömarknaden är idag helt driven av tillgång och efterfrågan. Har du behov av en snabbare leveranstid är det därför extra viktigt att du betalar marknadspriser för att garantera plats".

Håll dig uppdaterad om senaste nytt

På vår blogg delar vi med oss om världsläget gällande containerfrakter. Hur påverkar digitaliseringen transportköpares möjligheter till mer kontroll & makt över pris, ledtider och hållbarhet. 

GÅ TILL BLOGGEN