<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

Vad är Force Majeure och vad gäller under en pandemi?

När det sker saker i världen som inte går att påverka, varken som transportör eller som köpare av varor, använder man sig ofta av begreppet Force Majeure.

Fördelar med en automatiskt kontrollerad fraktkedja

Jobbar du med inköp av transporter och logistiklösningar så vet du att många av processerna har sett likadana ut, under lång tid. Dock lever vi i förändringens tid och idag finns det nya möjligheter, arbetsmetoder är digitala och information och data finns tillgängliga för automation och effektiva processer.

Digitalisering, innovation, framtid & logistik

Digitalisering medför ett fundamentalt skifte i samhället som företag och organisationer måste kliva in i. Det är en revolution likt industrialismen där människor anammar teknikens förändringar och resultat förändrar vårt sätt att leva. 

Skillnaden på en marknadsplats för transporter och speditörens arbete

En marknadsplats för transporter är en teknisk plattform, en plug-and-play modell där flera aktörer (transportörer, rederier, producenter mfl, och transportköpare) ansluter. En plats där de kan interagera med varandra och skapa samt utbyta värde.

Digital transformation inom logistik långsam jämfört med andra branscher

Transport & logistikbranschen ligger efter andra branscher gällande digitalisering och plattformstänk. Det signalerar KPMG:s rapport från i höstas. Detaljhandeln har det största antalet organisationer med plattformar integrerade i sin affärsmodell (50) medan transport- & logistiksektorn har 13 plattformsorganisationer, enligt KPMG.

    Relaterade inlägg