<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Vad är Force Majeure och vad gäller under en pandemi?

När det sker saker i världen som inte går att påverka, varken som transportör eller som köpare av varor, använder man sig ofta av begreppet Force Majeure.

Förr pratade man om ”act of god" eller ”queens enemies” och med det menade man just saker som inte var styrda av människan.

Force Majeure - ett myndighetsbegrepp

Det har hänt en hel del på senare årtionden och idag är begreppet som används alltså, Force Majeure och det omfattar oförutsedda omständigheter av extraordinär karaktär som kan göra det omöjligt att fullgöra en avtalad prestation. Exempel är naturkatastrofer, krig, införselförbud och så vidare.

Tyvärr finns det inga raka regler som reglerar force majeure,
allt är beroende på vad som är avtalat mellan parterna.

Vad är force majeure?

Tre typer av Force Majeure klausuler

Den första typen innehåller grund för en accepterad försening där parterna ges tid för befrielse av prestation och/eller befrielse från påföljd. Detta för att överkomma hindret eller tills hindret upphör, och därefter ska parterna återigen prestera. Den andra typen innebär Force Majeure grund för uppsägning av avtalet, och den tredje typen är en kombination av typ ett och två, vilken innebär att om förseningen pågår under en vis tid så är det grund för uppsägning.

 

Force majeure klausulen är ofta standard men det innebär inte att klausulen alltid ser likadan ut. Förutom de tre grundläggande typerna så kan klausulen exempelvis ha tagits fram genom förhandlingar, och därmed ha anpassats och justerats.

 

Gäller Force Majeure under en pandemi?

Svaret är initialt ja. Dock är en pandemi i sig inte Force Majeure. Går det att på något sätt gå runt problemet så är det normalt inte Force Majeure. Under rådande Corona-pandemi och om ni i dagsläget står inför en potentiell Force Majeure-situation är det viktigt att utröna om er oförmåga att prestera verkligen härstammar från coronaviruset. Jurister kommer att leta efter det kausala sambandet, orsakssambandet, mellan förmågan att inte kunna prestera åt ena sidan och coronaviruset åt andra sidan.

 

Finns det olika uppfattningar om när Force Majeure gäller så är det alltid en bevisfråga. I slutändan kan det bli domstolen som avgör.

 

Vad händer med er logistik vid force majeure exempel??

Uppdatera avtalen inför en andra våg

Undersök om det finns andra klausuler som ni kan ta med i avtalet. Till exempel Hardship klausulen som är en klausul som skyddar främst köparen mot extra kostnader som säljaren kan komma att lägga på grund av nya omständigheter.

 

Idag är det många som har problem med leveranser på grund av pågående pandemi. Det är högt tryck på leverantörer att leverera trots omständigheterna. Kanske får man som köpare acceptera att det blir dyrare.

 

Gör justeringar i era avtal inför kommande, det kan vara bra att inkludera epidemi i era avtal. HardShip klausulen bör alltid vara med. Tänk på att de generella villkoren tolkas i andra hand.
Tyvärr får vi nog vänja oss vid situationer som denna i framtiden. Något som vi vet säkert är att, det kommer fler epidemier och pandemier.

 

Säkra upp med en transportförsäkring

Adnavem erbjuder transportförsäkring via IF. Den täcker ett större behov än företagsförsäkringen. Till exempel finns det en gammal lag som säger att varuägaren är skyldig att bärga fartyget om den skulle sjunka, en transportförsäkring täcker denna kostnad samt godsets värd men en företagsförsäkring gör det inte.

Läs mer om Adnavems & IF försäkringserbjudande här.  

Linda Gårdlöv
Linda Gårdlöv
Co-founder and CCO at Adnavem

Relaterade inlägg

Vad är Force Majeure och vad gäller under en pandemi?

När det sker saker i världen som inte går att påverka, varken som transportör eller som köpare av varor, använder man sig ofta av begreppet Force Majeure.

Fördelar med en automatiskt kontrollerad fraktkedja

Jobbar du med inköp av transporter och logistiklösningar så vet du att många av processerna har sett likadana ut, under lång tid. Dock lever vi i förändringens tid och idag finns det nya möjligheter, arbetsmetoder är digitala och information och data finns tillgängliga för automation och effektiva processer.

Digitalisering, innovation, framtid & logistik

Digitalisering medför ett fundamentalt skifte i samhället som företag och organisationer måste kliva in i. Det är en revolution likt industrialismen där människor anammar teknikens förändringar och resultat förändrar vårt sätt att leva.