<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">
BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

Till alla inlägg

14 juni 2021

Vad är skillnaden mellan speditör, digital speditör, e-speditör och en digital plattform?

Industrin för transport och logistik befinner sig i snabb förändring och utvecklingen
beror främst på digitaliseringen som har påverkat i stort sett alla branscher. Den digitala revolutionen har medfört en rad förändringar med många nya termer, titlar och benämningar. Det är inte helt lätt att hålla reda på alla de nya ord som numera används inom branschen och förstå vad de exakt betyder.

I denna artikel vill vi därför reda ut begreppen och förklara skillnaden mellan en speditör, digital speditör, e-speditör och digital plattform.

 

Speditör

En speditör är ett företag som arrangerar import och export av gods å andras vägnar.

Logistikbranschen utgörs fortfarande till stor del av speditörer. Traditionellt har bokningar av transport och logistiktjänster involverat telefonsamtal och mejl till just en speditör. EN bokning kunde innebära prisofferter som tog tre dagar (om man hade tur) och ofta mycket begränsad insikt om fraktens status, eller var godset befinner sig.

Läs mer om definitionen här: speditör och speditionsföretag.

Blog page Digitalisering speditör - Background image

Digital speditör

Det finns egentligen ingen större skillnad i funktion mellan en digital speditör och den traditionella speditören som vi beskriver ovan. Skillnaden är mer hur de utför arbetet. Där den traditionella speditören använde sig av telefon, fax, post och mejl, använder en digital speditör sig av olika digital teknologier för att bland annat:

 

Arrangera med import och export av gods

  • Utveckla pristjänster

  • Kommunicera med kunder

  • Bygga digitala kundplattformar

  • Digitalisera operativa transportuppgifter  

  • Integrera finansiella system

  • Nyttja ”big data” för att kunna göra avancerade analyser

  • Sammankoppla kundportaler och operativa system

  • Integrera operativa system med tredje part

 

Man skulle idag till och med kunna hävda att benämningen digital speditör inte behövs då definitionen av en digital speditör har kommit att bli det nya normala. De flesta speditörer använder idag digitala verktyg på ett eller annat vis, och en majoritet av dagens speditörer anses vara ”digitala”. 

 

Uttrycket “digital speditör” används helt enkelt för att beskriva en speditör som använder digital teknologi för att hjälpa sina kunder att transportera, importera och exportera det god de vill frakta.

 

E-speditör

En e-speditör och digital speditör är synonymer.

Blog page Digitalisering speditör - Background electrics image

Digital plattform

De flesta missförstånden som uppstår sker dock mellan begreppen digital plattform och digital speditör. Så det är bäst att göra det tydligt från början: en digital plattform är inte synonymt med en digital speditör. 

 

En digital plattform för frakttransport är en automatiserad samarbetsplattform där transportköpare kopplas samman direkt med sina leverantörer och fraktbolag (rederier, åkerier och tullombud) och slipper alla typer av mellanhänder. Syftet med en digital plattform är att automatisera stora delar av fraktprocessen och ge transportköparen ökad kontroll och flexibilitet samt att skapa en optimerad logistikkedja som dessutom kan skräddarsys enligt kundens behov. 

 

På en digital plattform som Adnavem kan transportköpare söka bland hundratals logistikleverantörer för sin intermodala dörr-till dörrleverans. Det är även möjligt att filtrera på pris, transporttid och miljöpåverkan för alla transportkedjor. För en transportköpare kan en digital plattform spara tid, energi och pengar samt ger full kontroll och insikt i transportkedjan från början till slut.

 

DIGITALISERA DIN LOGISTIK

 

Victor Salomonsson
Victor Salomonsson
Digital Growth Specialist @ Adnavem

Relaterade inlägg

Logtech-företaget Adnavem öppnar nytt kontor i Tyskland

Industrin för containerfrakt är i ett extremt läge. Osäkerheten i branschen hindrar dock inte den svenska Logtech-innovatören Adnavem att öppna ett nytt regionalt kontor i Tyskland i juni. Adnavem är världens första helautomatiserade logistikplattform som erbjuder samarbete mellan varuägare och logistikleverantörer. Med det nya kontoret är företaget redo att ta en ledarroll på en marknad värd 262 miljarder dollar.

Vad är skillnaden mellan speditör, digital speditör, e-speditör och en digital plattform?

Industrin för transport och logistik befinner sig i snabb förändring och utvecklingen beror främst på digitaliseringen som har påverkat i stort sett alla branscher. Den digitala revolutionen har medfört en rad förändringar med många nya termer, titlar och benämningar. Det är inte helt lätt att hålla reda på alla de nya ord som numera används inom branschen och förstå vad de exakt betyder.