<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">
BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

Till alla inlägg

21 maj 2021

Vad är 4PL (Fjärdepartslogistik)?

4PL står för “fourth-party logistics” - fjärdepartslogistik på svenska. Så vad är 4PL? Enkelt uttryckt innebär 4PL att överlåta hanteringen och övervakningen av sitt logistikflöde helt och hållet till en extern, fjärdepartsaktör. 4PL-logistik kallas ibland för ett “externt logistikkontrolltorn”. 

4PL-aktörer har en enormt viktig roll i leveranskedjan. De hanterar inte enbart många av de roller som 3PL-aktörer tidigare innehaft, utan tar också ett mycket större ansvar i att hjälpa sina kunder nå sina företagsmål. 

 

4PL-logistik definieras som en integrator som sammanställer och hanterar alla resurser, kapaciteter och teknologier av en leveranskedja över flera leverantörer och interna administratörer. Syftet med 4PL-logistik är att skapa en enda knutpunkt för alla momenten av leveranskedjan. Strukturen för 4PL kan dock variera då en större 3PL-aktör till exempel kan erbjuda en eller flera tjänster enligt 4PL-konceptet.  

 

Fjärdepartslogistik är ett relativt gammalt koncept, men började först utvecklas och användas på allvar vid ankomsten av Industri 4.0 - digitaliseringen av tillverkningsindustrin. Eftersom 4PL-aktörer hanterar hela logistikflöden - inklusive utmaningar som uppstår i takt med nya teknologisk framsteg - har de snabbt övertagit 3PL-aktörer i popularitet, speciellt hos större företag med komplexa leveranskedjor.

 

SÖK PRIS & ROUTE

 

Så fungerar 4PL

För att förstå 4PL är det användbart att förstå skillnaderna mellan 4PL och 3PL. Termerna blandas nämligen ofta ihop och vissa företag som hävdar att de erbjuder 4PL-logistik erbjuder i själva verket 3PL-logistik.

 

Vad är 3PL?

3PL, tredjepartslogistik, innebär att outsourca processer som lagerhantering, frakt, paketering och distribution till en 3PL-aktör men där företaget bibehåller komplett översikt av hela logistikflödet. På så vis slipper företaget hyra lager och arbetet med packning och transport. Det blir lättare att kontrollera kostnader och man behöver inte handskas med personal. 

 

3PL är lik 4PL på många sätt och vis, men där 3PL-företag fokuserar på logistik såsom lager, lagerhantering, tullklarering, godstransport, kontrakthantering, upphämtning och packning samt IT-lösningar. Till skillnad från 4PL så överser ett 3PL-företag inte hela leveranskedjan eller kundens verksamhet.

Blog page Vad är 4PL? - Blog banner - Showing road with truckers

Skillnaden mellan 4PL och 3PL

Den viktigaste skillnaden mellan de två kan beskrivas enligt nedan exempel:

En 3PL-aktör som arbetar med en färgtillverkare kan paketera och lagra produkter såväl som transportera dem till detaljhandlare och/eller kunder. Till skillnad från 4PL hanterar de huruvida inte hela leveranskedjan.

 

4PL innebär helt andra nivåer vad gällande ansvar och kontroll. 4PL-företag är mer som en betrodd rådgivare och där kunden ofta förlitar sig på deras data och tjänster för att kunna växa och uppfylla deras affärsmål. 

 

Andra viktiga skillnader mellan 3PL- och 4PL-transport inkluderar:

 • 4PL-logistik är generellt bättre lämpat för medelstora till stora verksamheter, 3PL är bättre lämpat för små till medelstora verksamheter.
 • 4PL-aktörer arbetar på en långsiktig optimerings- och samarbetsnivå genomgående för hela leveranskedjan, 3PL-aktörer fokuserar främst på den dagliga verksamheten.
 • 4PL-företag erbjuder en hög nivå av integrerade logistiktjänster för långsiktiga samarbeten, 3PL-företag fokuserar på engångstransaktioner.
 • 4PL-företag tillåter företag att fokusera på deras produkt helhjärtat istället för att behöva handskas med komplexiteten av deras leveranskedja.

Blog page Vad är 4PL? - Blog banner - Warehouse goods

Fördelar med 4PL

4PL-logistik tar fullt ansvar för hur väl logistiken fungerar och har förmågan att påverka hela leveranskedjan, inte enbart enstaka moment, och strävar efter att hantera människor, processer och teknologi på bästa sätt till lägst kostnader.

 

Företag vänder sig till 4PL-transport då de strävar efter bättre effektivitet och att öka sin vinstmarginal med hjälp av back-end systemintegrationer, standardisering och automation av beställningsorders, samt för att minska sina upphandlingskostnader och tidsåtgången för varje beställning. 4PL-outsourcing tillåter företag att helt enkelt bättre fokusera på sin kärnverksamhet och utvecklingen av sina produkter.

 

Sammanfattningsvis innebär 4PL-logistik följande fördelar:

 

 • Outsourcing av hela leveranskedjan
 • En gemensam kontaktpunkt för hela leveranskedjan
 • Utöver driftstöd erbjuder 4PL-aktörer även ett strategiskt perspektiv
 • Bistår med tillgång till ett större utbud av leverantörer
 • Bättre transparens för produkter och tjänster
 • Standardisering och automation av logistikflöden
 • Kan leda till mer kostnadseffektiva processer
 • Snabbare responstider

Blog page Vad är 4PL? - Blog banner - Warehouse worker

Varför 4PL är på uppgång

När covid-19 pandemin slog till tidigt 2020 orsakade den stor förödelse i globala leveranskedjor. Många företag insåg att de inte hade varken resurserna, personalen eller datorinfrastrukturen att bemöta störningarna.

 

Mindre företag med relativt simpla leveranskedjor - och mindre budgets - vände sig till 3PL-aktörer för att få hjälp. Större företag med globala leveranskedjor insåg huruvida att de behövde tillgång till högt sofistikerade digitala teknologier och strömlinjeformade leveranskedjeprocesser för att överleva under de nya förutsättningarna. 

 

Även innan pandemin slog till hade större företag redan börjat nyttja 4PL-aktörer som en ersättare för sin logistikavdelning för att hantera orderhantering, regelefterlevnad, lagerhantering och leverantörshantering. Covid-19 gav 4PL-konceptet lite av en spark i baken.

 

4PL-logistik med Adnavem

Adnavem är varken en 3PL- eller 4PL-aktör. Adnavem erbjuder dock liknande fördelar en 4PL-aktör kan erbjuda.

 

Adnavem är en digital samarbetsplattform som automatiserar hela processen att boka containerfrakt. Vi ger er tillgång till världens bästa logistikleverantörer. På vår plattform kan ni söka, hitta och boka direkt eller bjuda in leverantörer till plattformen för att säkert och smidigt samarbeta digitalt genom hela transportkedjan. Ni får track & trace, digitaliserade skeppningsdokument, automatisk avvikelserapportering och mycket mer.  

 

Kontakta oss för mer information.

Victor Salomonsson
Victor Salomonsson
Digital Growth Specialist @ Adnavem

Relaterade inlägg

Logtech-företaget Adnavem öppnar nytt kontor i Tyskland

Industrin för containerfrakt är i ett extremt läge. Osäkerheten i branschen hindrar dock inte den svenska Logtech-innovatören Adnavem att öppna ett nytt regionalt kontor i Tyskland i juni. Adnavem är världens första helautomatiserade logistikplattform som erbjuder samarbete mellan varuägare och logistikleverantörer. Med det nya kontoret är företaget redo att ta en ledarroll på en marknad värd 262 miljarder dollar.

Vad är skillnaden mellan speditör, digital speditör, e-speditör och en digital plattform?

Industrin för transport och logistik befinner sig i snabb förändring och utvecklingen beror främst på digitaliseringen som har påverkat i stort sett alla branscher. Den digitala revolutionen har medfört en rad förändringar med många nya termer, titlar och benämningar. Det är inte helt lätt att hålla reda på alla de nya ord som numera används inom branschen och förstå vad de exakt betyder.