<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

Produktutveckling i fokus när vi anställer i Singapore

Nu satsar vi på produktutveckling i Singapore Vårt uppdrag är att med hjälp av den nyaste tekniken förändra och förbättra möjligheterna för köpare av intermodala containerfrakter. För att lyckas behöver vi kontinuerligt utveckla marknadsplatsen i linje med transportköpares moderna krav och förväntningar.  

Välj det grönaste transportalternativet med Adnavem

Transportköpare vill välja de mest hållbara transporterna för sina containerfrakter  Det har länge varit tydligt för oss att de flesta fraktköpare letar efter sätt att påverka sina transporter och skeppa mer hållbart.

Supply Chain Asia Forum - Digitalisering av transportbranschen i fokus

Digitaliseringens möjligheter var på allas läppar när Supply Chain Asia Forum 2019 gick av stapeln i Singapore. Aktörer inom transportbranschen var ivriga att berätta hur de applicerar nya techlösningar i sina verksamheter, men allt för sällan nämndes transportköparen. 

Exporten från Kina är fortsatt låg i samband med Golden Week

Med Golden Week runt hörnet är exporten fortsatt låg från Kina. Detta innebär att seglingsscheman kan komma att ändras för att möta efterfrågan. Kina står redo att fira Golden Week som infaller 1 oktober och pågår i en vecka. Detta innebär att all produktion i landet sätts på paus som i sin tur påverkar mängden gods som kommer in och ut från landet. I och med detta sjunker såklart efterfrågan på sjöfrakt och du bör vara beredd på fortsatta förändringar i rederiernas seglingsscheman. 

Det är enkelt att digitalisera transportinköp

Nu är det varken svårt att digitalisera transportinköp eller förändra hanteringen av transporter. Istället går det snabbt och enkelt och helt utan avtal.

    Relaterade inlägg