<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Så påverkas  världens redare och transportköpare av IMO 2020

Idag förbrukar världens fartyg cirka tre miljoner fat (159 liter) högsvavlig bränsleolja (HSFO) per dag, vilket har en negativ påverkan på människors hälsa. Med IMO 2020-förordningen står världens redare inför tre alternativ för att lyckas minska svavelutsläppen med ca 85%.

Från nästa år så måste fartygen använda sig av bränsle (olja) som uppfyller en maxgräns på 0,5%. I och med detta måste rederierna byta till dyrare lågsvavliga bränslen (alt. installera skrubbrar som renar tjockolja) vilket i sin tur tros påverka sjöfrakterna och då även transportköpare. Sjöfrakterna kommer att beräknas med hjälp av olika formler beroende på giltighet av kontrakt samt om BAF är inkluderat i frakten eller inte.

Rederierna kommer att använda sig av 3 olika varianter för att möta den nya IMO 2020-förordningen;

  • Använda Low sulphur Fuel oil med 0,5% svavelhalt
  • Installera Advanced Air Quality Systems (skrubbrar) ombord på fartygen
  • Använda LNG fartyg (de flesta LNG-drivna fartyg är huvudsakligen kustfartyg begränsade till europeiska vatten)

Notera även att från 1 december i år så införs en miljöbränsleavgift. Denna avgift bygger på de bränslerelaterade kostnadsökningar som följer med IMO 2020-förordningen.

Har ni funderingar kring den nya förordningen och hur den kan komma att påverka er? Kontakta våra experter här.


Förkortningar att känna till:       

  • HSFO High Sulphur Fuel Oil - 3,5%
  • LSFO Låg svavelolja - max 1,00%.
  • VLSFO innebär bränsleolja med mycket svavelhalt - Max 0,5% gäller från 1 januari 2020.

Källa: https://www.nynas.com/sv/bitumenmatters/diskussionen/inblick-imo-2020--business-as-usual-eller-andrad-spelplan/

Relaterade inlägg

PRESSMEDDELANDE: Vi utökar vår närvaro i Asien

Adnavem den digitala uppstickaren inom transport & logistik etablerar sig i Singapore

Angående brexit står vi inför två alternativ - är du redo?

Hur handeln mellan EU och Storbritannien kommer att se ut i framtiden är fortfarande oklart. Men förändring kommer att ske, och redan nu kan de företag som har koppling till Storbritannien vidta åtgärder för att underlätta framtidens handel.  

Underleverantörer välkomnar digitalisering

Bland de 1200 utställarna på årets upplaga av Underleverantörsmässan var det tydligt att digitalisering och hållbarhet var i fokus. Antal besökare snittade på dryga 3500 per dag och Adnavems deltagande gjorde avtryck.