<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

PRESSMEDDELANDE: Vi utökar vår närvaro i Asien

Adnavem den digitala uppstickaren inom transport & logistik etablerar sig i Singapore

Med visionen att bli den mest använda och eftertraktade digitala marknadsplatsen för logistiktjänster i den intermodala transportkedjan, stärker Adnavem nu sin närvaro i Asien och öppnar kontor i Singapore.

”Intermodala containertransporter är en global affär och för att ge transportköpare och logistikleverantörer bästa möjliga support och service etablerar vi oss på ytterligare en plats i Asien. Vi finns redan i Kina men har identifierat Singapore som ett tekniktungt nav i Asien där många tech-bolag och start-ups har sin bas. Det är också en region med mycket hög kompetens inom logistik och sjöfrakt”, säger Mattias Sundström, medgrundare och CTO på Adnavem.

Förändrade köpmönster förvandlar en bransch

Mattias Sundström blir VD på Adnavem Asia Pte. Ltd. Han har nyligen flyttat från Sverige till Singapore och kommer under det kommande året att etablera ett teknisk center i Singapore.

”Branschen släpar efter andra branscher när det gäller digitalisering och trots ett växande samförstånd i branschen ser vi inga initiativ för att verkligen störa den rådande affärsmodellen för spedition. Vi strävar efter att ge både transportköpare och logistikleverantörer hjälp att digitalisera och ge dem vad de saknar när det gäller service, kostnad och synlighet, säger Mattias Sundström.

”Vi är övertygade om att ny teknik tillsammans med nya köpmönster kommer att driva på en förvandling av transport- och logistikbranschen. Vi kommer att fortsätta utveckla vår marknadsplats för att möta nya moderna krav från transportköpare.

Lansering av det grönaste alternativet effektiviserar hållbarhetsarbete

Under 2019 har Adnavem visat på stadig tillväxt i Norden och Asien. Med unika algoritmer kan teknikföretaget erbjuda ett helautomatiserat system som styr köpprocessen runt containerfrakter. Detta underlättar för den transportköpare som själv vill kontrollera sin supply-chain och ha full insyn samt hållas uppdaterad om sina transporter genom hela flödet. Det är enkelt och kostnadseffektivt att skala upp antal sändningar och transaktioner vilket betyder att verksamheten har möjlighet att växa tillsammans med transportköparnas behov.

"Genom att lansera det grönaste alternativet tillsammans med hur vi arbetar med disintermediering* och unbundling** transformerar vi logistikbranschen till förmån för transportköparen. Många företag vill ha mer än en rapport när det gäller hållbarhet. De vill påverka från början och säkerställa att de faktiskt använder sig av grönare transportsätt och leverantörer”, säger Andreas Wramsmyr, grundare och VD för Adnavem.

*Minska antal mellanhänder mellan producenter och konsumenter, till exempel att köpa direkt från tjänsteleverantörerna snarare än genom en agent eller speditörer.

**Marknadsföra eller debitera för (artiklar eller tjänster) separat snarare än som en del av ett paket.

Kontakta oss för mer information:

Linda Gårdlöv
CCO/Medgrundare/Mediakontakt
linda@adnavem.com
+ 46 709 37 35 99
LinkedIn Profile

Andreas Wramsmyr
Grundare & CEO
+46 706 34 40 30
andreas.wramsmyr@adnavem.com
LinkedIn Profile

 

Linda Gårdlöv
Linda Gårdlöv
Co-founder and CCO at Adnavem

Relaterade inlägg

Talangen som vill vara med och revolutionera en bransch

Möt Victor Salomonsson som i augusti 2020 började som Growth Specialist på Adnavem.

Hur stor miljöpåverkan har transporter?

Transporters miljöpåverkan är kanske vår tids största miljöutmaning och som står för ungefär 25–30% av alla växthusgaser i Europa och USA*. Det är också den enda sektorn vars utsläpp av växthusgaser har ökat sedan 1990**.

Golden Week Kina - så undviker ni pristopparna

Golden week närmar sig – så undviker ni pristopparna för Kina-importen