<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

Det kinesiska nyåret bidrar till höga frakter

Planera produktion och inköp för att undvika de dyra importpriserna från Asien

Välj det grönaste transportalternativet med Adnavem

Transportköpare vill välja de mest hållbara transporterna för sina containerfrakter  Det har länge varit tydligt för oss att de flesta fraktköpare letar efter sätt att påverka sina transporter och skeppa mer hållbart.

Nu stänger vi 2019 och ser fram mot ett nytt årtionde

Under året har vi på Adnavem sett hur ett förändrat köpbeteende hos transportköpare vuxit fram. Fler och fler kräver transparens, bättre effektivitet och priskontroll.

PRESSMEDDELANDE: Vi utökar vår närvaro i Asien

Adnavem den digitala uppstickaren inom transport & logistik etablerar sig i Singapore

Angående brexit står vi inför två alternativ - är du redo?

Hur handeln mellan EU och Storbritannien kommer att se ut i framtiden är fortfarande oklart. Men förändring kommer att ske, och redan nu kan de företag som har koppling till Storbritannien vidta åtgärder för att underlätta framtidens handel.  

    Relaterade inlägg