<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Att tänka på vid implementering av nya Incoterms 2020

Att välja rätt Incoterm är det allra viktigaste ni kan göra för att säkerställa effektiva internationella affärer. Men hänvisar ni till vilken version ni använder er av i samtliga kontrakt och dokument? Många glömmer just detta vilket kan leda till onödiga missförstånd.

Några månader har gått sedan de nya Incoterms 2020 trädde i kraft. Kanske använder ni fortfarande den äldre Incoterms versionen från 2010 vilket såklart fungerar bra. Använder ni en äldre version bör ni läsa det här för att förstå riskerna. Allra viktigast, för att ha koll på vilken version som gäller, är att skriva ut det i köpeavtal och handelsfakturor. 

Om ni inte hänvisar till en Incoterms-utgåva är det detta som gäller:

 • Fram till 31 december 2019 - Incoterms® 2010
 • Från 1 januari 2020 - Incoterms® 2020
 • Om ett annat år anges, till exempel Incoterms® 1990, kommer respektive villkor att gälla (vi avråder från att använda äldre versioner än Incoterms 2010)

Förbered implementering av Incoterms version 2020

Är ditt företag på väg att gå från tidigare utgåva till de nya Incoterms 2020 så finns det en del saker att tänka på. Så här bör ni förbereda er inför den senaste Incoterms versionen:

 • Identifiera Incoterms® som ditt företag vanligtvis använder
 • Granska alla kontrakt som förlängs eller som förnyats under 2020
 • Se till att du gör ändringar i kontrakt och dokument vid behov
 • Se till att du uppger den Incoterms®-utgåva som gäller och som både köpare och säljare hänvisar till i försäljningskontrakt
 • Öka nivån på försäkringsskyddet för att uppfylla de nya CIP-kraven (läs mer här)
 • Se över de krav som idag finns när det gäller säkerhet, det vi för exporten kallar föranmälan. När man idag exporterar till länder utanför EU, s.k. tredjeland, då måste man, med undantag för Norge och Schweiz då de är med i Schengen, anmäla exporten till Tullmyndigheten.
 • Förstå riskövergång, kostnad och ansvar (läs mer om detta här)

Sammanfattning av nyckelförändringarna

De nya Incoterms 2020 har genomgått en hel del förändringar från sin föregångare. Medan vissa av dem är relativt små som knappt påverkar förutsättningarna för de nya Incoterms, så är andra saker du måste bli införstådd med så fort du bara kan. Dessa är de viktigaste förändringarna för den nya upplagan av Incoterms 2020:

 1. DAT Incoterm byter namn till DPU
 2. Viktiga försäkringsdetaljer förtydligas i CIF och CIP Incoterms
 3. Kostnad och kostnadsstrukturer förtydligas
 4. Säkerhet i relation till transport förtydligas
 5. Nya bestämmelser för att tillåta egen transport för köparen vid FCA och för säljaren inom grupp D
 6. Förtydligande om skillnaderna mellan Incoterms FCA och FOB gällande Bill of Lading (Fraktsedel) 
 7. Presentation och design genomgått förändringar för att bli mer användarvänlig

Hur Adnavem kan hjälpa dig

Valet av Incoterms är lite av en djungel. Många av dem är så lika varandra att det kan vara svårt att avgöra vilken av dem som är bäst lämpad för sin transport. 

Är du osäker på vilken Incoterm som du bör använda dig av eller önskar förtydligande om förändringarna för en specifik Incoterm 2020? Kontakta Adnavem direkt redan idag så hjälper vi dig att boka frakt snabbt och enkelt.

För mer information om Incoterms 2020 och vilka förändringar som skett kan du även besöka respektive webbsida för alla Incoterms:

Läs mer om Incoterms här:

Nya Incoterms 2020 är här!
Skillnaden på Incoterms 2010 och nya versionen Incoterms 2020
Därför bör du använda Incoterms från 2010 eller 2020
Dörr-till-dörr leveranser
Boka FOB - delar av transportkedjan

 

Adnavem Webinar Banner

 

Relaterade inlägg

Från att flippa burgare till att effektivisera containerfrakter

Möt Sara Sörlin som har gått från att sälja hamburgare på McDonald's och jobba med marknadsföring till att hoppa på en företagsidé som kan komma att förändra en hel branch.

Adnavem tar in Volvo Group Venture Capital som ny investerare och fortsätter driva förändring inom logistik

Volvo Group Venture Capital går in i teknikföretaget Adnavem. Med sin marknadsplats för containerfrakter och en plattform som effektiviserar och förenklar samarbetet mellan aktörerna i en global transportkedja, har Adnavem under senare tid lockat många kunder, logistikleverantörer och investerare.

Vilket transportsätt är bäst att använda vid import från Kina?

Kina har snabbt blivit ett av världens starkaste produktionsland som tillverkar en stor del av världens konsumentvaror. Att importera från Kina har därför blivit vanligare för många företag runt om i hela världen. Import från Kina kan innebära fantastiska möjligheter för er som inköpare och återförsäljare i Sverige.