<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Skillnaden på en marknadsplats för transporter och speditörens arbete

En marknadsplats för transporter är en teknisk plattform, en plug-and-play modell där flera aktörer (transportörer, rederier, producenter mfl, och transportköpare) ansluter. En plats där de kan interagera med varandra och skapa samt utbyta värde.

En marknadsplats för transporter erbjuder en tariffbaserad prissättning baserad på efterfrågan medan speditören arbetar med det traditionella offertförfarandet. 
En marknadsplats ger varje transportköpare möjlighet att själv välja bland hundratals pålitliga leverantörer, baserat på andra transporköpares omdömen. 
Speditören gör valen av leverantörer åt transportköparen, för en kostnad som läggs på transporköparens faktura. 

Den moderna transportköparen är nyfiken på ny teknik
& automatisering

 

Vi är många som minns ett liv utan internet och som inte hakat på alla nya beteendemönster... ännu. Det finns de som fortfarande vill trilla in på en fysisk resebyrå, sitta ner och diskutera sina alternativ. Sen finns det de som tycker att det är mer effektivt och tryggare att själv se vilka alternativ som finns, oberoende av leverantör och samabeten.

 

Den traditionella speditören organiserar upphämtning av varor från leverantören, sköter kontakten med myndigheter, tullombud och lager samt sköter själva bokningen av frakt via fartyg, flyg eller lastbil. Hos en e-speditör görs ofta förfrågan online men det operationella arbetet görs fortfarande traditionellt och av en fysisk person. 

 

Både den traditionella speditören och e-speditören köper in tjänster som de sedan förmedlar till transportköpare. Det är vanligt att man som transportköpare köper ett paket med all service skräddarsydd till en transportkedja. Man har då inte varit involverad i processen att välja leverantörer och man vet inte på vilka premisser frakten är bokad. Vem tjänar egentligen mest på den typen av affär?

 

Detta går att likna med hur charterbolagen arbetar i resebranschen när de syr ihop flyg, transfer, hotell och så vidare. Du som konsument köper ett charterpaket men har förmodligen ingen aning om vad den faktiska kostnaden är och vad charterbolaget tar i mellan.

 

 

Möjlighet att få objektivitet och kontroll  

 

En marknadsplats för transporter erbjuder en objektiv överblick över tillgängliga transportörer, deras rutter och priser. Det är logistikleverantörerna som utför de faktiska tjänsterna. Priserna presenteras utan påslag från mellanhänder.

 

Bokningsprocessen är automatiserad och leverantörer mottar förfrågningar digitalt samt accepterar dem direkt online. Valet av leverantör är alltid transportköparens, och man kan närsomhelst byta leverantör om nya behov eller förutsättningar uppstår.

 

Detta går att likna med siter för hotell eller flygtjänster där sökalgoritmer och AI används för att hitta relevanta alternativ för köparen. De som faktiskt utför tjänsterna ansluter sig till marknadsplatsen för att synliggöra sig själva som alternativ.  

Det bör vara behov och förväntan som styr valen 

 

Idag är det enkelt att göra smarta val och ta beslut baserat på verkliga data. Framtiden är digital och de yngre generationerna förväntar sig tillgång till relevant data och information med hjälp av endast ett klick. Vi kommer att lita mer och mer på de sökalgoritmer som hjälper oss att i vardagen hitta bästa produkt och service vid rätt tillfälle och till rätt pris.  

 

Det kommer i slutändan vara våra behov och förväntningar som slutkund, som styr vilka plattformstjänster det kommer finnas tillgängliga i framtiden. Så länge det finns behov av speditörer, kommer det att finnas både traditionella- och e-speditörer.
Vill transportköparen se sina alternativ direkt och själv göra sina val & bokningar kommer det att dyka upp fler och fler oberoende marknadsplatser. Precis som i hotell- & resebranschen.   

Vi går en spännande framtid tillmötes, vad är dina tankar?

Våra tjänster är kostnadsfria för transportköpare.

 

Kom igång idag!

Linda Gårdlöv
Linda Gårdlöv
Co-founder and CCO at Adnavem

Relaterade inlägg

Från att flippa burgare till att effektivisera containerfrakter

Möt Sara Sörlin som har gått från att sälja hamburgare på McDonald's och jobba med marknadsföring till att hoppa på en företagsidé som kan komma att förändra en hel branch.

Adnavem tar in Volvo Group Venture Capital som ny investerare och fortsätter driva förändring inom logistik

Volvo Group Venture Capital går in i teknikföretaget Adnavem. Med sin marknadsplats för containerfrakter och en plattform som effektiviserar och förenklar samarbetet mellan aktörerna i en global transportkedja, har Adnavem under senare tid lockat många kunder, logistikleverantörer och investerare.

Vilket transportsätt är bäst att använda vid import från Kina?

Kina har snabbt blivit ett av världens starkaste produktionsland som tillverkar en stor del av världens konsumentvaror. Att importera från Kina har därför blivit vanligare för många företag runt om i hela världen. Import från Kina kan innebära fantastiska möjligheter för er som inköpare och återförsäljare i Sverige.