<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Nya Incoterms 2020 är här!

Har du koll på vilka uppdateringar som gjorts i nya Incoterms 2020? 

Från och med i år är det en uppdaterad upplaga av Incoterms som gäller. Importerar eller exporterar du är det viktigt att du förstår regelverket. Vi guidar dig igenom de viktigaste uppdateringarna i Incoterms 2020. 

Vad är Incoterms och hur kom de till?

Incoterms säkerställer att leveransvillkoren följer handelns utveckling och trender. International Chamber of Commerce (ICC), grundades i Paris 1919 och har sedan 1936 gett ut flera upplagor av Incoterms. Den senaste versionen är 2010.

 

Vad definierar Incoterms mer specifikt?

 • Skyldigheter fördelat mellan säljare och köpare.
 • Fördelning av risk mellan parterna vid leverans av gods.
 • Vem av parterna som står för kostnaderna fram till avtalad destinationsplats.

Vad reglereras inte av Incoterms?

 • Betalningsvillkor
 • Äganderätt
 • Påföljder av kontraktsbrott
 • Försening
 • Force Majeure

Vilka är de största förändringarna i Incoterms 2020?

 • Varje leveransvillkor presenteras på ett tydligt och mer pedagogiskt sätt
 • FCA har anpassats för sjötransporter med hjälp av Ombord konossement (Onboard Bill of lading)
 • Försäkringskraven på CIP och CIF har ändrats till olika nivåer
 • DAT heter numera DPU

Läs mer ingående om Incoterms här!

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2020. Från och med detta datum bör alla försäljningsavtal hänvisa till Incoterms® 2020.

För mer information kontakta oss gärna!

Våra Logistikspecialister

Linda Gårdlöv
Linda Gårdlöv
Co-founder and CCO at Adnavem

Relaterade inlägg

Talangen som vill vara med och revolutionera en bransch

Möt Victor Salomonsson som i augusti 2020 började som Growth Specialist på Adnavem.

Hur stor miljöpåverkan har transporter?

Transporters miljöpåverkan är kanske vår tids största miljöutmaning och som står för ungefär 25–30% av alla växthusgaser i Europa och USA*. Det är också den enda sektorn vars utsläpp av växthusgaser har ökat sedan 1990**.

Golden Week Kina - så undviker ni pristopparna

Golden week närmar sig – så undviker ni pristopparna för Kina-importen