<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Incoterms 2020 är här!

Har du koll på vilka uppdateringar som gjorts i Incoterms 2020? 

Från och med nästa år är det en uppdaterad upplaga av Incoterms som gäller. Importerar eller exporterar du är det viktigt att du förstår regelverket. Vi guidar dig igenom de viktigaste uppdateringarna. 

Vad är Incoterms egentligen och hur kom de till?

Incoterms säkerställer att leveransvillkoren följer handelns utveckling och trender. International Chamber of Commerce (ICC), grundades i Paris 1919 och har sedan 1936 gett ut flera upplagor av Incoterms. Den senaste versionen är 2010.

Vad definierar Incoterms mer specifikt?

 • Skyldigheter fördelat mellan säljare och köpare.
 • Fördelning av risk mellan parterna vid leverans av gods.
 • Vem av parterna som står för kostnaderna fram till avtalad destinationsplats.

Vad reglereras inte av Incoterms?

 • Betalningsvillkor
 • Äganderätt
 • Påföljder av kontraktsbrott
 • Försening
 • Force Majeure

Vilka är de största förändringarna i Incoterms 2020?

 • Varje leveransvillkor presenteras på ett tydligt och mer pedagogiskt sätt
 • FCA har anpassats för sjötransporter med hjälp av Ombord konossement (Onboard Bill of lading)
 • Försäkringskraven på CIP och CIF har ändrats till olika nivåer
 • DAT heter numera DPU

Läs mer ingående om Incoterms här!

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2020. Från och med detta datum bör alla försäljningsavtal hänvisa till Incoterms® 2020.

För mer information kontakta oss gärna!

Våra Logistikspecialister

Relaterade inlägg

PRESSMEDDELANDE: Vi utökar vår närvaro i Asien

Adnavem den digitala uppstickaren inom transport & logistik etablerar sig i Singapore

Angående brexit står vi inför två alternativ - är du redo?

Hur handeln mellan EU och Storbritannien kommer att se ut i framtiden är fortfarande oklart. Men förändring kommer att ske, och redan nu kan de företag som har koppling till Storbritannien vidta åtgärder för att underlätta framtidens handel.  

Underleverantörer välkomnar digitalisering

Bland de 1200 utställarna på årets upplaga av Underleverantörsmässan var det tydligt att digitalisering och hållbarhet var i fokus. Antal besökare snittade på dryga 3500 per dag och Adnavems deltagande gjorde avtryck.