<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Digital transformation inom logistik långsam jämfört med andra branscher

Transport & logistikbranschen ligger efter andra branscher gällande digitalisering och plattformstänk. Det signalerar KPMG:s rapport från i höstas. Detaljhandeln har det största antalet organisationer med plattformar integrerade i sin affärsmodell (50) medan transport- & logistiksektorn har 13 plattformsorganisationer, enligt KPMG.
Med en teknisk plattform menas en plug-and-play modell som flera aktörer (producenter och konsumenter) kan ansluta till, en plats där de kan interagera med varandra och skapa och utbyta värde.

Flexibilitet & kontroll vinner över traditionellt tänk

Den optimala plattformen ska kunna erbjuda produkter och tjänster från flera organisationer och aktörer för att tillgodose behoven hos en bred grupp konsumenter. De flesta aktörer inom transport- & logistik erbjuder begränsade produkter och tjänster och misslyckas därmed att vara objektiva och synliggöra hela spektret. De flesta transportköpare idag vill köpa transporter baserat på leveransprecisionen, service och pris och de vill ha friheten att bygga relationer med logistikleverantörer utan mellanhänder.

Plattformsekonomi påverkar alla industrier KPMG

"Idag har tekniken kommit så lång och vi har tillgång till data som vi inte tidigare haft. Nu är det bara för transportköpare att höja blicken och våga investera i en plattformslösning också för logistiken. Kontrollen ökar, transportkostnaderna betalas direkt till de som utför jobbet, all kommunikation är digital och flexibiliteten är stor då transportkedjan hanteras digitalt”, förklarar Andreas Wramsmyr, VD & grundare av Adnavem.

Det var ett väldigt tjat om digital transformation

Under 2020 har det blivit uppenbart att vi inte kan stoppa den digitala transformationen och vi ser ett stort antal digitala uppstickare på marknaden. Transportköpare kräver att få kontroll över sina transporter och att säkerställa att de betalar enligt marknadssituationen.

Det förändrade köpbeteendet kommer att skynda på utvecklingen av plattformar inom transport & logistik. Där traditionella aktörer inte levererar kommer nya uppstickare inom tech-log att leverera med råge. Det största hotet mot en snabb förändring och en ökning i antalet plattformar är konsumenterna själva. Fortfarande finns det de som vill agera självständigt och som har investerat i modeller som var självklara i årtionden men som inte längre håller måttet.

Vad är det då som har förändrats?

I årtionden har speditören organiserat transporter, i huvudsak mellan olika länder, men även inrikes. Speditören utformar offerter och gör en ruttplanering för att frakta godset. För att lyckas med sina uppdrag måste speditören ha viss kunskap om lagar, avtal, transportlösningar och kunna göra kalkyler.

Idag finns det digitala och automatiserade lösningar som ersätter mycket av det arbete som speditören har gjort traditionellt. Också i framtiden kommer speditören spela en stor roll när det gäller mer komplexa transporter och projektlaster. I de fallen är speditören ovärderlig. För standardfrakter kommer tekniken och automatiserade processer ta över mer och mer, precis som vi sätt hända i resebranschen, bankvärlden och e-handeln. 

Idag kan transportköpare genom att nyttja teknik & automatisering...

  • Själva söka och hitta de bästa transportörerna världen över på bara några sekunder

  • Få fram priser för varje del av transportkedjan direkt online

  • Boka på det leveransvillkor, Incoterm som passar affärsmodellen bäst

  • Få kalkyler på vilka rutter som är snabbast, billigast & mest hållbara för miljön

  • Tillgång till globala prisindex

  • Proaktiv beslutsbefattning gällande hela transportkedjan

Linda Gårdlöv
Linda Gårdlöv
Co-founder and CCO at Adnavem

Relaterade inlägg

Från att flippa burgare till att effektivisera containerfrakter

Möt Sara Sörlin som har gått från att sälja hamburgare på McDonald's och jobba med marknadsföring till att hoppa på en företagsidé som kan komma att förändra en hel branch.

Adnavem tar in Volvo Group Venture Capital som ny investerare och fortsätter driva förändring inom logistik

Volvo Group Venture Capital går in i teknikföretaget Adnavem. Med sin marknadsplats för containerfrakter och en plattform som effektiviserar och förenklar samarbetet mellan aktörerna i en global transportkedja, har Adnavem under senare tid lockat många kunder, logistikleverantörer och investerare.

Vilket transportsätt är bäst att använda vid import från Kina?

Kina har snabbt blivit ett av världens starkaste produktionsland som tillverkar en stor del av världens konsumentvaror. Att importera från Kina har därför blivit vanligare för många företag runt om i hela världen. Import från Kina kan innebära fantastiska möjligheter för er som inköpare och återförsäljare i Sverige.