<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Företags leveranskedjor exponeras för nya utmaningar

Den pågående pandemin gör att många företag tvingas se över sina arbetssätt, processer och rutiner gällande sin leveranskedja. Digitaliseringen som väntades ta flera år skyndas nu på, och det till fördel för transportköpare.

Tidigare pratade man om digitaliseringens effekt på samhälle och individ men nu när vi befinner oss mitt i en kris ser vi istället exempel på hur samhälle och individ påverkar och skyndar på digitaliseringen. 

 

Många tror att den utveckling inom digitaliseringen vi länge väntat oss att se inom de närmsta tio åren kommer ske på betydligt kortare tid.

 

För importerande och exporterande företag kan krisen som pandemin medför innebära en exponering av svaga länkar i sin leveranskedja. Dessa tvingas man nu hantera och dessutom förhindra att lika stor skada sker vid framtida kriser. Det allra största problemet som pandemin än så länge lett till för många transporterande företag är försenade och avbokade leveranser. Detta beror på följande: 

  • Minskad arbetsstyrka hos de producerande fabrikerna
  • Företag som tvingas stänga ned på grund av minskad efterfrågan
  • Begränsade resurser att förflytta varorna

 

Adnavem container

Delar i leveranskedjan som till fördel kan ses över

  • Revidera vart logistiknaven är geografiskt placerade
  • Utforska nya transport-, vägar, sätt och leverantörer
  • Går det att implementera automatiserade processer i sitt flöde
  • Identifiera smarta digitala kommunikationsvägar som effektiviserar informationsflödet mellan leverantör och köpare

I ständig förbättring tack vara digitalisering

Digitaliseringen och ny teknik gör integrationen mellan olika aktörer i leveranskedjan möjlig. Automatisering ger ökad effektivitet på flera fronter, till exempel för dem som arbetar operativt. Statistik och data samlas automatiskt in när man digitaliserar vilket gör att man kan mäta och följa upp för att vara i konstant förbättring. 

 

Nyfiken på hur ni kan arbeta mer digitalt i er leveranskedja?

 

Kom igång idag!

Relaterade inlägg

Från att flippa burgare till att effektivisera containerfrakter

Möt Sara Sörlin som har gått från att sälja hamburgare på McDonald's och jobba med marknadsföring till att hoppa på en företagsidé som kan komma att förändra en hel branch.

Adnavem tar in Volvo Group Venture Capital som ny investerare och fortsätter driva förändring inom logistik

Volvo Group Venture Capital går in i teknikföretaget Adnavem. Med sin marknadsplats för containerfrakter och en plattform som effektiviserar och förenklar samarbetet mellan aktörerna i en global transportkedja, har Adnavem under senare tid lockat många kunder, logistikleverantörer och investerare.

Vilket transportsätt är bäst att använda vid import från Kina?

Kina har snabbt blivit ett av världens starkaste produktionsland som tillverkar en stor del av världens konsumentvaror. Att importera från Kina har därför blivit vanligare för många företag runt om i hela världen. Import från Kina kan innebära fantastiska möjligheter för er som inköpare och återförsäljare i Sverige.