<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Därför bör du använda Incoterms 2020

Säkerställ att du använder rätt Incoterm

Vi talar med Peter Hellman, expert inom internationella affärer, om vikten av att välja rätt Incoterm, hur man bör tänka för att välja rätt och varför det kan vara bra att se över den senaste versionen - Incoterms 2020. 

Peter Hellman är konsult och föreläsare på Västsvenska Handelskammaren. Han är expert i frågor som rör internationell handel, tull, betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor samt effektiva processer för import och export, och helt enkelt rätt person att prata Incoterms med.

Finns det någon risk att använda sig av ett äldre Incoterm?

Det finns en anledning till att man regelbundet reviderar Incoterms, man vill att regelverket förhåller sig aktuellt i förhållande till hur den internationella handeln utvecklar sig.

Om jag använder någon av de äldre versionerna så kan detta innebära att regelverket inte tar hänsyn till dagens krav vid internationell handel.

Som exempel kan anges de krav som idag finns när det gäller säkerhet, det vi för exporten kallar föranmälan. När man idag exporterar till land utanför EU, s.k. tredjeland, då måste man, med undantag för Norge och Schweiz då de är med i Schengen samarbetet, anmäla exporten till Tullmyndigheten.

peter-hellman, konsult och föreläsare i internationella affärer

När det gäller sjötransport så ska detta ske 24 timmar innan godset lastats på fartyget, detta då Tullen ska ha möjlighet att kontrollera lasten om de så önskar. Samma gäller för import till USA. Då ska godset föranmälas till den Amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten innan godset lastas på fartyget.

Sker inte detta så kommer inte godset bli lastat på fartyget, samt om detta ändå skulle ske kan myndigheterna utfärda sanktion i form av böter.
Använder jag Incoterms äldre än 2010 är detta inte reglerat vilket kan leda till en dispyt mellan säljare och köpare om motparten inte fullgör sitt åtagande.

"När det gäller att komma fram till ett korrekt val av Incoterms så bör man utgå från när varan betalas."

Vad bör man tänka på vid val av Incoterm? Parametrar att ta i beaktning?

När det gäller att komma fram till ett korrekt val av Incoterms så bör man utgå från när varan betalas. I det fall jag säljer varan med kredit då ikläder jag mig en ekonomisk risk, i det fallet så bör jag som säljare välja en regel där jag som säljare styr transporten samt står risken för densamma.

I omvänt fall, då jag som köpare betalar säljaren i förskott bör jag som köpare välja ett leveransvillkor där tar risken för godset. Tänk alltså på följande;

  1. När betalas varan?
  2. Vem ska organisera frakten dvs. vem tar fraktkostnaden?
  3. Vem ska stå risken för godset, vad blir den ekonomiska konsekvensen vid en eventuell skada?

Vad ser du som det vanligaste misstaget företag gör vi val av Incoterm?

Vanliga misstag är att man tar inte hänsyn till hur man transporterar godset, man använder många gånger rena sjövillkor vid flyg eller lastbilstransport.

En annan miss är den jag nämnde i tidigare punkt, man tar inte hänsyn till vilken ekonomisk risk man utsätter sig för.

FOB är vanligt förekommande vid import från Asien. Trots detta rekommenderar ICC att man ska avstå från FOB vid sjöfrakt. Hur kommer det sig?

Jag vill hävda att FOB är utmärkt för importören, trots ICCs rekommendation. Då det gäller säljaren - då håller jag med ICC till fullo!

 

Vill du läsa mer om Incoterms?

Incoterms 2020 är här!
Incoterms 2020 - alla villkoren samlade

 

 

Relaterade inlägg

Talangen som vill vara med och revolutionera en bransch

Möt Victor Salomonsson som i augusti 2020 började som Growth Specialist på Adnavem.

Hur stor miljöpåverkan har transporter?

Transporters miljöpåverkan är kanske vår tids största miljöutmaning och som står för ungefär 25–30% av alla växthusgaser i Europa och USA*. Det är också den enda sektorn vars utsläpp av växthusgaser har ökat sedan 1990**.

Golden Week Kina - så undviker ni pristopparna

Golden week närmar sig – så undviker ni pristopparna för Kina-importen