<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Fördelar med en automatiskt kontrollerad fraktkedja

Jobbar du med inköp av transporter och logistiklösningar så vet du att många av processerna har sett likadana ut, under lång tid. Dock lever vi i förändringens tid och idag finns det nya möjligheter, arbetsmetoder är digitala och information och data finns tillgängliga för automation och effektiva processer.

Den största förändringen inom logistiken är, precis som i andra branscher, att det skett ett skifte i makt mellan säljare till köpare. Transportköpare har idag tillgång till information och faktisk data om transportvägar, tillförlitlighet, miljöpåverkan och pris vilket göra att de själva kan fatta rätt beslut om bästa alternativ för sina transportbehov. 

Vem bär ansvaret när transportköpare bokar transporter direkt med logistikleverantörerna, rederier/åkerier/tullombud osv?

Importerar eller exporterar man containrar till och från Sverige sker det oftast i sju steg. Oftast använder man en speditör som förmedlare av tjänster mellan transportköparen och de sju logistikleverantörerna. Ansvar för godset styrs av Incoterms som beskriver vem som står risken under transporten, vem som ska betala kostnaderna och vilka skyldigheter köparen och säljaren har.

Speditören tar inget ansvar vilket gör att förhållandet mellan säljare och köpare inte förändras vid direktkontakt.

De transportköpare som jobbar och kommunicerar direkt med logistikleverantörerna kommer snabbare få information om avvikelser, hitta effektivare transportvägar och ha sannolikt att betala marknadspris för transporterna. 

Vad händer om det blir strejk, platsbrist eller andra större kriser på transportmarknaden?

Det är viktigt att förstå att speditören, endast förmedlar tjänster. Speditören kommer vid ett scenario där transporten avviker från plan, ha en dialog med sin kontakt hos logistikleverantören, till exempel rederiet eller åkaren. Denna person har i sin tur kontakt med sin kontakt i det land där problemet uppstått. Har man tur får man rätt information efter det attinformationen vandrat över världen.

Har transportköpare istället direktkontakt med logistikleverantörer och dessutom automatiserar processen runt kommunikation och data, färdas viktig information både snabbare och mer korrekt. Transportköpare hittar snabbare lösningar på eventuella problem.

Har en speditör mer muskler att skydda transportköpares intressen?

En speditör har inget att säga till om när till exempel, en container blir "rullad" i en transshipment-hamn. Speditören kan inte påverka strul vid införtullning eller om en lastbilen inte dyker upp i tid.  Speditörens roll är att förmedla information mellan parter i fraktkedjan.   

Vad säger transportköpare som skippat speditören?

David Jarl, VD på Lotus-Furniture importerar via Adnavems Marknadsplats för att kapa onödiga ledDet var naturligt för oss att ta steget från speditör till en mer automatiserd lösning som Adnavem. Vi jobbar aktivt med att skippa mellanhänder i andra delar av vår verksamhet, därför var det naturligt att göra det  i vår hantering av våra transporter?”, säger David Jarl VD på Lotus Furniture i Jönköping.

 

På Adnavem har vi direkt tillgång till nettopriserna och kan själva välja leverantörer i kedjan. Vi slipper därmed att lägga tid på att förhandla med olika speditörer, för att hitta bästa pris vilket sparar tid och kraft som kan läggas på annat”, säger David Jarl. Läs hela kundberättelsen här!

 

Tom Nilsson, VD på Icebug uppskattar flexibiliteten med digital hantering av sjöfraktVi kan lätt ändra i delar av kedjan utan att ändra vår process ger oss trygghet och kontroll för framtiden. Ett exempel är att när vår leverantör i Asien säger att de är en vecka sena kan vi direkt se hur det påverkar leveransen till våra kunder och styra om transporten om det skulle behövas. På köpet sparar vi pengar och på vår dashboard kan vi hela tiden se alla inkommande containers – i realtid”, säger Tom Nilsson Partner och COO på Icebug i Göteborg. Läs hela kundberättelsen här!

 

Kom igång idag!

Linda Gårdlöv
Linda Gårdlöv
Co-founder and CCO at Adnavem

Relaterade inlägg

Från att flippa burgare till att effektivisera containerfrakter

Möt Sara Sörlin som har gått från att sälja hamburgare på McDonald's och jobba med marknadsföring till att hoppa på en företagsidé som kan komma att förändra en hel branch.

Adnavem tar in Volvo Group Venture Capital som ny investerare och fortsätter driva förändring inom logistik

Volvo Group Venture Capital går in i teknikföretaget Adnavem. Med sin marknadsplats för containerfrakter och en plattform som effektiviserar och förenklar samarbetet mellan aktörerna i en global transportkedja, har Adnavem under senare tid lockat många kunder, logistikleverantörer och investerare.

Vilket transportsätt är bäst att använda vid import från Kina?

Kina har snabbt blivit ett av världens starkaste produktionsland som tillverkar en stor del av världens konsumentvaror. Att importera från Kina har därför blivit vanligare för många företag runt om i hela världen. Import från Kina kan innebära fantastiska möjligheter för er som inköpare och återförsäljare i Sverige.