<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">
BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

Till alla inlägg

1 juni 2021

Digitalisering logistik - Logistik 4.0

Att transport- och logistikindustrin går igenom stora förändringar har väl inte undgått någon som idag jobbar i branschen. Begrepp som Big data, Molnbaserad mjukvara, Algoritmer och Automatisering existerade knappt för några år sedan men är idag koncept varpå alla som jobbar med logistik måste förhålla sig till och som visar att företag som fortsätter att arbeta som de gjorde för tio år sedan, förr eller senare kommer hamna på efterkälken

Aldrig tidigare har vi observerat ett koncept som digitaliseringen av logistik som så fullständigt ockuperat en hel industri och medfört stora förändringar inom logistikindustrin, speciellt när det kommer till tid, flexibilitet och den kontroll ett företag har över sin supply chain. Logistik 4.0 blir därför allt viktigare för företag som vill positionera sig i branschen.

Men vad betyder egentligen Logistik 4.0 och vad innebär digitaliseringen av logistik?

Blog page Digitalisering logistik - 4.0 - Data image
Vad innebär Logistik 4.0?


Om ”Industri 3.0”: involverade introduktionen av digital teknologi, så refererar ”Industri 4.0”, den fjärde industriella revolutionen, till användningen av uppkopplad digital teknologi. Industri 4.0 karaktäriseras av den stora inverkan som hyperuppkoppling och nya informationsteknologier haft på vårt sätt att arbeta och de processer vi använder. Två aspekter som oundvikligt kommit att formas av globalisering och internationalisering av företag.

Begreppet “Logistik 4.0” beskriver därför de effekter Industri 4.0 har haft på transport- och logistikindustrin.

Logistik 4.0 är ett koncept baserat på samma principer som Industri 4.0 beskriver ett logistiksystem som karaktäriseras av sammanlänkning, digitalisering av information, automation och molnbaserad mjukvara.

För att förenkla...

Logistik 4.0 är användningen av uppkopplade digitala teknologier i logistikindustrin.

DIGITALISERA DIN LOGISTIK

 

Varför är digitalisering av logistikindustrin nödvändig?


Som vi alla vet, har digitaliseringen medfört ett fundamentalt skifte i samhället som både vi som privatpersoner och företag måste förhålla sig till. Likt industrialismen har vi genom digitaliseringen anammat ny teknik som helt förändrat vårt sätt att leva. Människan har till exempel gått från att ha nöjt sig med att tillgodose våra mest grundläggande behov, till en konsumtionshets där vi konsumerar i mängder utan förbehåll. Från att bara för några årtionden sedan varit vana vid att vänta på både information och varor, förväntar vi oss idag att hitta information på Google inom några sekunder och få våra inköp levererade nästan lika snabbt.

Digitaliseringen har därför medfört både nya möjligheter och en rad utmaningar: för logistikindustrin är en av dessa utmaningar bland annat frågor som berör hållbarhet och miljöpåverkan.

Digitalisering av logistik och transport har dock visat sig vara långsam i jämförelse med många andra industrier. Det har blivit uppenbart att den digitala transformationen inte går att stoppa. Transportköpare kräver bättre insikt i och kontroll över deras transporter och vill säkerställa rättvisa marknadspriser.

För att sammanfatta: digitalisering av logistik är helt nödvändig: dels för att bemöta de utmaningar och förändringar som är ett resultat av digitaliseringen inom andra industrier men framförallt för att uppfylla de krav och förväntningar en modern, uppkopplad transportköpare har.

Blog page Digitalisering logistik - 4.0 - Signaler imageHur Adnavem främjar digitalisering av logistikindustrin

 

Adnavem, tillsammans med fler andra företag i branschen, ser ett behov av att förändra logistikbranschen och företaget har därför kommit att spela en central roll inom Logistik 4.0.

Den moderna transportköparen nöjer sig inte längre med “de bästa transportvägarna till rätt pris”. Den moderna transportköparen är istället ute efter att etablera en automatiserad och enkel process som tillåter dem att hitta de snabbaste rutterna, de lägsta priserna, som dessutom har minst miljöpåverkan. Helst ska detta ske på ett enkelt och snabbt sätt samtidigt som de som köpare har total kontroll och insikt genom hela transporten.

Med digitalisering av logistik kan vi inom transport- och logistikindustrin eliminera onödiga mellanhänder och hjälpa den moderna transportköparen att spara både tid och pengar. Vi kan ta kontroll över data, använda teknik och algoritmer för att hjälpa transportköpare göra smartare och bättre val - både för sig själva och för planeten.

Ett alternativ till att boka transporter på traditionellt sätt är att använda en digital plattform som Adnavem.

 

Kontakta oss för mer information.

Victor Salomonsson
Victor Salomonsson
Digital Growth Specialist @ Adnavem

Relaterade inlägg

Logtech-företaget Adnavem öppnar nytt kontor i Tyskland

Industrin för containerfrakt är i ett extremt läge. Osäkerheten i branschen hindrar dock inte den svenska Logtech-innovatören Adnavem att öppna ett nytt regionalt kontor i Tyskland i juni. Adnavem är världens första helautomatiserade logistikplattform som erbjuder samarbete mellan varuägare och logistikleverantörer. Med det nya kontoret är företaget redo att ta en ledarroll på en marknad värd 262 miljarder dollar.

Vad är skillnaden mellan speditör, digital speditör, e-speditör och en digital plattform?

Industrin för transport och logistik befinner sig i snabb förändring och utvecklingen beror främst på digitaliseringen som har påverkat i stort sett alla branscher. Den digitala revolutionen har medfört en rad förändringar med många nya termer, titlar och benämningar. Det är inte helt lätt att hålla reda på alla de nya ord som numera används inom branschen och förstå vad de exakt betyder.