<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Covid-19 och lågt oljepris bidrar till minskad miljöhänsyn

Covid-19 utamanar rederibranschen där allt fler väljer att ställa in avgångar mellan Asien och Europa. I samma veva är bunkerpriset lågt och vi ser nu att större containerfartyg ser över sina rutter. Något du som transportköpare bör vara uppmärksam på.  

Suezkanalen är den snabbaste rutten för containerfartyg som går mellan Asien och Europa. I ett försök att hålla igång trafiken i kanalen trots minskad efterfrågan på varor från Asien har man valt att sänka avgiften för fartygen som passerar. Detta verkar dock inte stoppa rederier från att ändra sina rutter då vi nu ser att ett av världens största containerfartyg istället väljer att ta den långa vägen runt Afrika.

Anledningen är helt enkelt att trots längre rutt så är det låga oljepriset  mer fördelaktigt än att ta fartyget via Suezkanalen som i förhållande kostar mer. 

Grönare transportalternativ med AdnavemSlingan fartyget vanligtvis tar har en ledtid på 21 dagar men förväntas nu istället ta 26 dagar. Den ökade ledtiden kanske inte påverkar transportköparen nämnvärt men den har definitivt en negativ påverkan på miljön.

 

Fartyget går på högre hastighet och alla extra dagar på havet leder till ökade koldioxidutsläpp. I detta fall tror man att ca 1000 ton extra bränsle går åt.  

Så säkerställer ni hållbara containerfrakter

Vi kan förvänta oss att rederierna i allt större utsträckning kommer ställa det låga oljepriset mot Suezkanalens avgift, något som då påverkar koldioxidutsläppen.

För transportköpare som vill boka hållbara transporter blir detta såklart ett problem. För att säkerställa transporter med låga halter koldioxid är tillgång till relevant data på de grönaste alternativen nödvändig. 

JAG VILL VETA MER

Så påverkar Covid-19 sjötransporterna

  • Det sker snabba förändringar i seglingsscheman nu. Rederierna ställer in slingor dagligen. Se till att hålla dig uppdaterad på vilka scheman som gäller!
  • Bästa sättet att garantera en säker leveranskedja är att boka på spotpriser då dessa återspeglar den mest korrekta bilden över läget just nu. Sjömarknaden är idag helt driven av tillgång och efterfrågan och rederierna gör allt vad de kan för att maximera intäkterna på varje båt. Något som är extra tydligt just nu.

Relaterade inlägg

Vad är Force Majeure och vad gäller under en pandemi?

När det sker saker i världen som inte går att påverka, varken som transportör eller som köpare av varor, använder man sig ofta av begreppet Force Majeure.

Fördelar med en automatiskt kontrollerad fraktkedja

Jobbar du med inköp av transporter och logistiklösningar så vet du att många av processerna har sett likadana ut, under lång tid. Dock lever vi i förändringens tid och idag finns det nya möjligheter, arbetsmetoder är digitala och information och data finns tillgängliga för automation och effektiva processer.

Digitalisering, innovation, framtid & logistik

Digitalisering medför ett fundamentalt skifte i samhället som företag och organisationer måste kliva in i. Det är en revolution likt industrialismen där människor anammar teknikens förändringar och resultat förändrar vårt sätt att leva.