<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

Andreas Wramsmyr

Andreas Wramsmyr

Recent Posts:

Marknadsplats för transporter och e-speditör, vad är skillnaden?

Transport- och logistikbranschen genomgår just nu en stor förändring med hjälp av digitaliseringen. Det handlar inte bara om att komma bort från fax och telefon utan också om att förändra processer och företagskulturer i takt med att nya generationer tar plats på företagen. Generationerna som inte minns en vardag utan internet och som surfar sig till alla tänkbara tjänster och beslut.  Allt från att beställa hem mat, boka resor, hitta hotell eller taxi till att söka nya leverantörer på sina arbetsplatser.  

En bransch på väg ifrån offert- till tariffbaserad prissätting

Enligt IMO* sker ungefär 90 procent av alla globala godstransporter på våra hav. Shipping är därmed en betydande spelare på världens transport- och logistikmarknader, och kommer att förbli det. Eftersom jordklotet har en viss bestämd yta med hav och kuster går det inte att utöka antalet hamnar eller fartygsrutter hur mycket som helst, det finns helt enkelt en fysisk gräns för framtidens geografiska infrastruktur. Det troliga är istället att utvecklingen av shipping sker med hjälp av nya innovativa tekniska lösningar för den fysiska hanteringen genom hela fraktkedjan, men framför allt genom att nya smarta digitala lösningar utvecklas för att transportköparna enkelt ska kunna definiera sina behov och rutter för att därefter köpa så kostnadseffektiva transporttjänster som möjligt med endast ett knapptryck online. Dessutom kommer detta att ske med full transparens, det vill säga köparna vet vilka alla aktörerna i transportkedjan är oavsett om de köper tjänsten Free On Board (FOB) eller tjänsten Ex Works (EXW).  Med nya moderna bokningssystem för transporttjänster blir det alltså enklare att få en tydlig helhetsbild av transportkedjan både fysiskt och ekonomiskt. Och kunderna som köper shippingtjänster får kontroll över kostnaderna eftersom de redan på förhand känner till totalpriserna, som anges utan några dolda provisioner eller andra pålägg. Ansvarsområdena för de olika inblandade parterna synliggörs också. Sammantaget ökar tryggheten ur alla aspekter. Vi kan alltså konstatera att digitaliseringen sker i en väldig fart.Och att lösningar som kommer ur den processen är på transportköparnas sida.  Hotas därmed speditörernas roll? Ja, förmodligen. Deras verksamhet kommer åtminstone att förändras radikalt, det är bara att se hur Ryanairs intåg på flygmarknaden ruskade om de traditionella flygbolagen när kunderna plötsligt själva kunde beställa precis de flygtjänster de behövde för att ta sig från punkt A till B, och det till ett lägre pris än tidigare. Den nya tidens transportbokningar är på samma sätt bara ett klick med datormusen bort, precis som när folk i hela världen numera bokar hotell via de stora bokningssajterna hotels.com och booking.com. Hotellkundernas eventuella skepsis mot de nya bokningstjänsterna förbyttes snabbt till trygghet när folk såg att allt fungerade som utlovat. Adnavems tariffbaserade bokningstjänst har som mål att växa på samma trygga vis. Att det är just tariffbaserat gör att transportköparna kan få ett pris baserat på efterfrågan och fyllningsgrad. De ser det faktiska priset som transporten kostar utan påslag från mellanhänder som till exempel speditörer.   Vad tror du om branschens utveckling, håller du med? Andreas Wramsmyr CEO Adnavem *http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx  

    Relaterade inlägg