<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

Nu stänger vi 2019 och ser fram mot ett nytt årtionde

Under året har vi på Adnavem sett hur ett förändrat köpbeteende hos transportköpare vuxit fram. Fler och fler kräver transparens, bättre effektivitet och priskontroll.

PRESSMEDDELANDE: Vi utökar vår närvaro i Asien

Adnavem den digitala uppstickaren inom transport & logistik etablerar sig i Singapore

    Relaterade inlägg