<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

Angående brexit står vi inför två alternativ - är du redo?

Hur handeln mellan EU och Storbritannien kommer att se ut i framtiden är fortfarande oklart. Men förändring kommer att ske, och redan nu kan de företag som har koppling till Storbritannien vidta åtgärder för att underlätta framtidens handel.  

Underleverantörer välkomnar digitalisering

Bland de 1200 utställarna på årets upplaga av Underleverantörsmässan var det tydligt att digitalisering och hållbarhet var i fokus. Antal besökare snittade på dryga 3500 per dag och Adnavems deltagande gjorde avtryck.

Incoterms 2020 är här!

Har du koll på vilka uppdateringar som gjorts i Incoterms 2020?  Från och med nästa år är det en uppdaterad upplaga av Incoterms som gäller. Importerar eller exporterar du är det viktigt att du förstår regelverket. Vi guidar dig igenom de viktigaste uppdateringarna. 

Så påverkas  världens redare och transportköpare av IMO 2020

Idag förbrukar världens fartyg cirka tre miljoner fat (159 liter) högsvavlig bränsleolja (HSFO) per dag, vilket har en negativ påverkan på människors hälsa. Med IMO 2020-förordningen står världens redare inför tre alternativ för att lyckas minska svavelutsläppen med ca 85%.

    Relaterade inlägg