<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">

BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

All Posts

Angående brexit står vi inför två alternativ - är du redo?

Hur handeln mellan EU och Storbritannien kommer att se ut i framtiden är fortfarande oklart. Men förändring kommer att ske, och redan nu kan de företag som har koppling till Storbritannien vidta åtgärder för att underlätta framtidens handel.  

I dagsläget finns två möjliga utfall; en övergångsperiod där utträdet sträcker sig över en längre period eller en så kallad hård brexit, vilket innebär att det är ett direkt utträde utan överenskommet avtal mellan EU och Storbritannien.

Här ger vi dig en uppdatering kring brexit och de två möjliga utfallen och hur de kan komma att påverka dig och ditt företag. 

Vad du bör ha koll på just nu

Storbritannien röstade för brexit 2017. Sedan dess har EU och Storbritannien förhandlat om ett avtal för att reglera utträdet. Ett sådant avtal innefattar allt från hur mycket Storbritannien blir skyldiga EU för gemensamt startade projekt, vad som kommer hända med med EU-medborgare som bor i Storbritannien osv.

Storbritanniens utträde ur EU har skjutits upp antalet gånger och det senaste utträdesdatumet är nu 31 januari 2020. Skulle det brittiska parlamentet godkänna utträdesavtalet innan dess kommer utträdet därmed också ske tidigare. Just nu är dock processen för att godkänna avtalet på paus till efter det nyval som ska hållas i mitten på december.

Under en eventuell övergångsperiod

The EU flag and the Brittish flag

Om Storbritannien och EU enas om ett avtal kommer vi att gå in i en övergångsperiod som sträcker sig till slutet på 2020 (kan förlängas till upp mot två år). Detta är en period för företag som bedriver handel med Storbritannien att få tid att anpassa sig till förändringen. Självklart är ett sådant utfall att föredra så att du som företagare hinner anpassa dina processer i enlighet med de nya reglerna. Men det finns ett annat scenario som du måste vara beredd på – en så kallad hård brexit, ett avtalslöst utträde.

Vad innebär en hård brexit?

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal sker utträdet utan en övergångsperiod och mycket förblir obestämt. Det skulle såklart innebära betydande osäkerhet och administrativa svårigheter för företag i både EU och Storbritannien. Företag måste omgående följa reglerna vid handel vid införsel från och utförsel av varor till länder utanför EU. Läs mer om tullreglerna på Tullverkets hemsida här.
Att en hård brexit (även kallad no deal) kan ske är en anledning till att du bör se till att vara så förberedd som möjligt redan innan ett avtal godkänns eller ej.

Hur kommer handelsrelationen mellan  EU och Storbritannien se ut?

Det är först när utträdet är klart som EU och Storbritannien kan börja förhandla om hur relationen ska se ut. En sådan förhandling innefattar många delar där vissa delar kommer avklaras snabbare än andra. Ett eventuellt frihandelsavtal med satta villkor förväntas kunna ta flera år. Vad vi dock kan räkna med är att tullprocessen kommer att bli krångligare. Var beredd på införande av införseldeklarationer, att du måste lämna tulldeklaration, att det blir krav att anmäla vilka transportmedel som används för införsel till och från EU, att du måste betala tullavgifter innan varorna kan säljas vidare osv.


Vill du veta vad du bör göra för att förbereda dig på brexit?
Ta del av vår guide här.


Läs mer om hur Sveriges regering har valt att förbereda sig inför en eventuell no deal här.  

Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på utvecklingen via nedan sidor för att kunna förbereda dig så bra som möjligt inför de olika utfallen:

www.swedenabroad.se
www.regeringen.se

Relaterade inlägg

Talangen som vill vara med och revolutionera en bransch

Möt Victor Salomonsson som i augusti 2020 började som Growth Specialist på Adnavem.

Hur stor miljöpåverkan har transporter?

Transporters miljöpåverkan är kanske vår tids största miljöutmaning och som står för ungefär 25–30% av alla växthusgaser i Europa och USA*. Det är också den enda sektorn vars utsläpp av växthusgaser har ökat sedan 1990**.

Golden Week Kina - så undviker ni pristopparna

Golden week närmar sig – så undviker ni pristopparna för Kina-importen