<img src="https://secure.gard4mass.com/158154.png" alt="" style="display:none;">
BLOGGISTIK

En blogg om transport- och logistikbranschen. Vi tror på mer transparens, mer kontroll för transportköparen och att det är dags att gå från offertbaserad prissättning till tariffstyrd. 

Logtech-företaget Adnavem öppnar nytt kontor i Tyskland

Industrin för containerfrakt är i ett extremt läge. Osäkerheten i branschen hindrar dock inte den svenska Logtech-innovatören Adnavem att öppna ett nytt regionalt kontor i Tyskland i juni. Adnavem är världens första helautomatiserade logistikplattform som erbjuder samarbete mellan varuägare och logistikleverantörer. Med det nya kontoret är företaget redo att ta en ledarroll på en marknad värd 262 miljarder dollar.

Vad är skillnaden mellan speditör, digital speditör, e-speditör och en digital plattform?

Industrin för transport och logistik befinner sig i snabb förändring och utvecklingen beror främst på digitaliseringen som har påverkat i stort sett alla branscher. Den digitala revolutionen har medfört en rad förändringar med många nya termer, titlar och benämningar. Det är inte helt lätt att hålla reda på alla de nya ord som numera används inom branschen och förstå vad de exakt betyder.

Vad är 4PL (Fjärdepartslogistik)?

4PL står för “fourth-party logistics” - fjärdepartslogistik på svenska. Så vad är 4PL? Enkelt uttryckt innebär 4PL att överlåta hanteringen och övervakningen av sitt logistikflöde helt och hållet till en extern, fjärdepartsaktör. 4PL-logistik kallas ibland för ett “externt logistikkontrolltorn”. 

Importera leksaker från Kina: 3 utmaningar

Leksaker används främst av barn vilket innebär att många länder har strikta regler och höga kvalitetsstandarder som leksakerna måste uppfylla. Utöver dessa restriktioner har leksaker en rad andra utmaningar som gör de mer komplexa att importera än många andra produktkategorier. I denna artikel kommer vi beskriva några av de största utmaningarna som ni kan komma att stöta på när ni planerar att importera leksaker från Kina.

    Relaterade inlägg